CD&V Limburg wil met Limburgplan groeikansen voor de cultuursector verzekeren


Vandaag staat Limburg kunstencentrum Z33 op de agenda van de Vlaamse regering. Het gaat om de eerste principiële goedkeuring van een minidecreet dat de regering toelaat om een vzw op te richten voor de organisatie. Het is de eerste stap in de richting van een erkenning van Z33 als officiële Vlaamse Kunstinstelling en een teken dat Vlaanderen het culturele potentieel van Limburg inziet. Ook de rest van de Limburgse cultuursector verdient Vlaamse aandacht. CD&V Limburg is tevreden met de beslissing maar wil een stap verder gaan. Ze vraagt om een begeleidingstraject op te zetten voor Z33, maar ook om de rest van de cultuursector in de provincie te begeleiden. Voorzitter Steven Matheï en Vlaams Parlementslid An Christiaens zijn ervan overtuigd dat een Vlaams coachingtraject de cultuursector in Limburg de nodige boost kan geven:

“Na de tegenvallende subsidierondes was de verslagenheid bij de Limburgse culturele sector groot. Minister Gatz beloofde zijn schouders onder Limburg te zetten en houdt woord. Het is positief dat Vlaanderen Z33 zal ondersteunen, maar ook de andere culturele spelers in onze provincie moeten betrokken worden. Dit is een uitgelezen kans om cultuur in Limburg stevig op de rails te zetten en we vragen een integraal plan voor cultuur in Limburg. Als potentieel toekomstige Kunstinstelling wordt Z33 de locomotief, maar het is belangrijk dat de rest van de Limburgse culturele organisaties meesporen. Ondersteuning voor heel Limburg is een win-win voor alle spelers op het veld. Op die manier kunnen we het aanwezige culturele potentieel verzilveren.”

Meer ambitie voor meer projecten

Eerder dit jaar kreeg de culturele sector in Limburg rake klappen bij de toewijzing van de Vlaamse cultuursubsidies. Bij de toewijzing van de werkingssubsidies 2017-2021 in het kader van het Kunstendecreet kregen bijna de helft van de organisaties geen steun. De aanvraag van 7 van de 15 organisaties werd afgewezen en van regionale spreiding was geen sprake. Limburg kreeg nog geen 3% van de middelen toegewezen. Minister Sven Gatz gaf toe niet de regionale spreiding te hebben kunnen realiseren die hij had gehoopt. Hij herhaalde echter te geloven in het potentieel van Limburg en gaf aan dat hij de cultuursector regionaal wil ondersteunen.

Ook voor de projectsubsidies in het kader van het Kunstendecreet heeft Limburg nog groeimarge. Het aantal ingediende dossiers ligt in vergelijking met andere provincies erg laag. Voor de projectsubsidies van 2017 werden er in de eerste aanvraagronde van september 2016 16 aanvragen ingediend vanuit Limburg. Opvallend meer dossiers komen van grote spelers als Antwerpen (81), Oost-Vlaanderen (68) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (67) het meeste dossiers in, maar ook de vergelijkbare provincies Vlaams Brabant (29) en West-Vlaanderen (17) komen met meer projectaanvragen. Een tweede aanvraagronde volgt in mei 2017. De creativiteit die er is vertaalt zich niet altijd in cijfers, maar dat moet op termijn anders kunnen.

In 2020 wordt de ronde voor de werkingssubsidies van organisaties georganiseerd. De Limburgse ambitie is om er te staan met talentvolle en inspirerende organisaties, en met meer en nog betere cultuurdossiers. Met een groeitraject voor alle stakeholders wil CD&V Limburg die ambitie kracht bijzetten.

Groeitraject voor alle stakeholders

CD&V Limburg stelt voor om een coaching te starten door een externe en objectieve partner. Die moet gedragen zijn door de sector, en beschikken over de nodige culturele ervaring en expertise. De sector en de lokale besturen kunnen in het traject samen aan de slag voor een versterkt cultuurlandschap. Het traject kan het culturele landschap in kaart brengen en een toekomstvisie uittekenen. De creativiteit en culturele waarde van de Limburgse organisaties moet zich kunnen vertalen in goede administratieve dossiers naar de normen van de Vlaamse overheid.

An Christiaens:

“Aan cultuurtalent heeft onze provincie geen gebrek, maar de voedingsbodem is al een tijdje verschraald door het gebrek aan middelen. Wie in Limburg een cultureel project realiseert moet knokken, want er kan te weinig gerekend worden op Vlaamse steun. Willen we de huidige spelers en nieuw talent de kans geven om door te breken, dan moeten ze begeleid worden in hun groeiproces. Een gecoördineerde coaching voor onze cultuursector kan zorgen voor de nodige samenwerking en voor grootschaligere projecten. Het versterkt het aanwezige potentieel zowel creatief als zakelijk, en tegelijk bouwen we een cultuurnetwerk uit. Als we in Limburg in 2020 kunnen uitpakken met sterk werk en betere dossiers, moeten we daarvoor beloond worden in subsidies. Limburg wil werk maken van een rijker en diverser cultureel landschap, maar we vragen van Vlaanderen om dat groeitraject mogelijk te maken.”

Potentieel voor een Vlaamse Kunstinstelling in Limburg

Kunstencentrum Z33 is één van de grote Limburgse culturele spelers. Het minidecreet van de Vlaamse Regering maakt de weg vrij voor een toekomstige kandidatuur als Vlaamse Kunstinstelling. Dat is niet voor meteen, maar als beslist wordt dat de Vlaamse Regering een vzw kan oprichten betekent dat dat een traject naar erkenning mogelijk wordt. Een organisatie die erkend wordt als Kunstinstelling is een rolmodel met nationale en internationale uitstraling. Het zijn topspelers die niet alleen een voortrekkersrol spelen in hun werkgebied, maar die ook uitblinken in reflectie en participatie. Bovendien kunnen ze kleine spelers uit de sector op sleeptouw nemen en hun expertise en ervaring delen. Tot nu toe zijn er 7 organisaties die de erkenning kregen: deSingel, deFilharmonie, Brussels Philharmonic, Kunsthuis (Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen), Ancienne Belgique, de Vooruit en het Concertgebouw van Brugge. Met de nodige begeleiding kan Z33 uitgroeien tot kandidaat voor Vlaamse Kunstinstelling in Limburg. Dat is ook financieel een opsteker, want in ruil voor de opdracht van de Vlaamse Gemeenschap kan een erkende Kunstinstelling rekenen op Vlaamse subsidies. Met de extra financiële middelen krijgt het hele Limburgse cultuurlandschap versterking.

Om de titel van Kunstinstelling te verwerven, moeten kandidaten worden voorgedragen door de Vlaamse Regering. Als zij instemmen om hun kandidatuur in te dienen, wordt hun werking geëvalueerd door een erkenningscommissie met binnenlandse en buitenlandse experts. Op basis daarvan gaat de Vlaamse Regering over tot een al dan niet erkenning.

Steven Matheï:

“De Vlaamse Kunstinstellingen staan garant voor de hoogste kwaliteit, voor pionierswerk en een uitgebreide expertise. Als gerenommeerd cultuurhuis in Limburg heeft Z33 het potentieel om te groeien naar de rol van voortrekker en aantrekkingspool. Een begeleidingstraject kan zorgen voor een doorbraak in binnen- en buitenland, maar versterkt ook de positie van Z33 als motor voor de culturele sector in de regio. Een Vlaamse Kunstinstelling in Limburg versterkt ook de band met Vlaanderen en dat is een belangrijk symbool voor het cultuurbeleid. Samen met een parallel traject voor de hele sector kunnen we cultuur in Limburg stevig verankeren.”

Limburgs cultuurplan in 2017

In antwoord op een parlementaire vraag van An Christiaens bevestigt minister Sven Gatz dat een taskforce wordt aangeduid voor het uitwerken van een Limburgs cultuurplan in 2017. De taskforce zal daarnaast ook de transitie van Z33 naar een Vlaamse vzw begeleiden. De taskforce komt er in samenwerking met de provincie Limburg, met de gouverneur als voorzitter. In de taskforce zullen vertegenwoordigers uit Limburg en Vlaanderen zetelen met diverse competentieprofielen. Vlaanderen voorziet een werkingsbudget voor het aanstellen van een coördinator.

An Christiaens:

“Het is goed voor het Limburgse culturele landschap dat er beweging zit in het dossier. Het uitwerken van een Limburgs cultuurplan is een complexe oefening die de nodige expertise en openheid vraagt. Het is belangrijk om samen met de culturele partners, de lokale besturen en de beleidsmakers aan eenzelfde zeel te trekken. We dringen aan dat ze daarbij ondersteund worden door een externe partner, die hen coacht om het gezamenlijke doel te bereiken.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon