Werken aan de Meulemanslaan gestart


In de Meulemanswijk zijn de werken gestart voor een grondige opknapbeurt van de buurt. De oudere wijk krijgt nieuwe bomen en de stoepen worden aangepakt. Het plaatselijke pleintje wordt volledig heringericht met groen. De vermoedelijke duur van de werkzaamheden bedraagt 30 dagen. De stad investeert €98.900.

Aannemer Jackers startte vandaag met het vellen van bomen in de stoep en het dichten van gaten in de betonstraatstenen. Ook de kantstroken, trottoirbanden en asfaltverhardingen worden plaatselijk opgebroken en vernieuwd. In de bestaande rijweg worden asverschuivingen voorzien waarin bomen worden aangeplant. Het pleintje achter in de wijk wordt heringericht tot een groene plek.

Werken brengen altijd hinder met zich mee maar de aannemer doet, samen met de stad, zijn uiterste best om alles vlot te laten verlopen. Woningen blijven steeds toegankelijk voor voetgangers. Tijdens de werkuren is de straat toegankelijk voor het verkeer.

Sinds 2014 is stad Tongeren gestart met een plan om oudere wijken op te knappen. Schepen An Christiaens (Openbare Werken) verduidelijkt:

"In Tongeren zijn er verschillende wijken die lijden onder de bomen, die eigenlijk niet aangepast zijn aan de omgeving van woonwijken. Het zijn voornamelijk oudere wijken die na 30 – 40 jaar hiermee te kampen hebben. De bomen worden te groot en brengen schade toe aan het wegdek en de stoepen. Om dit probleem structureel op te lossen, werd er een plan opgemaakt om sinds 2014 jaarlijks een wijk aan te pakken. Zo werden de Armand Meesenwijk en de Kleinveldstraat al voorzien van nieuwe boompjes en herstellingen van de stoepen."

De volgende omgeving die zal worden aangepakt is de Merkenstraat.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon