Herinrichting van Mulken is compleet


De werken in Mulken startten in 2012 als een collectordossier van Aquafin met de stad Tongeren en Infrax als partners. Het dossier breidde uit tot een volledige herinrichting van Mulken met niet enkel de collectorwerken, maar ook de aanleg van gescheiden riolering, nieuwe wegenis en nieuwe stoepen in de buurt. Na vier jaar zijn alle werken afgelopen en kunnen de bewoners rekenen op een volledig heringerichte buurt.

Collectorproject

Het collectorproject omvatte de aanleg van een bezinkingsbekken en een pompstation tegenover Malcorps. Daarnaast werd een persleiding voor vuil water aangelegd via De Locht, de Herenbosweg, naar de ruilverkaveling in Piringen tot aan de Smisberg. De aanleg van gescheiden riolering werd uitgevoerd door Infrax. De stad Tongeren zorgde voor de herinrichting van de straten. De Locht, Rooierweg, kruispunt Mulkerstraat, Herenbosweg, Piringenweg, een deel van de Dorpsstraat en de Smisberg kregen een nieuwe en veilige weginrichting. Tegelijkertijd werden de nodige nutswerken uitgevoerd en kwam er nieuwe openbare verlichting. Aan Malcorps is er nu ook parkeerplaats voorzien. De collectorwerken, ontworpen door Sweco Belgium en uitgevoerd door aannemer VBG nv uit Heusden-Zolder, werden in 2015 afgerond. De totale kostprijs van de werken bedroeg 2.774.484 euro, de stad Tongeren nam 502.172 euro voor haar rekening. Afkoppeling van de wijk Mulken

In navolging van de collectorwerken vond het stadsbestuur het noodzakelijk om ook de afkoppeling van de wijk Mulken te voorzien. Infrax en de stad dienden daarvoor een tweede deelproject in dat van start ging in het voorjaar. In april 2016 kregen de Mulkenstraat, de Dorpsstraat en de Sint-Gillisstraat gescheiden riolering en werd de weg heringericht. Op het kruispunt van de Mulkenstraat met de Dorpsstraat werd het verkeersplateau heraangelegd en het voetpad doorgetrokken tot het Plinuspark. Het ontwerp kwam opnieuw van Sweco Belgium, aannemer Heijmans voerde de werken uit. In totaal werd 3.600m² wegenis vernieuwd en 1 kilometer riolering aangelegd. De kostprijs bedraagt 1 miljoen, waarvan 300.000 euro voor de rekening van de stad Tongeren.

Troef voor Tongeren Ook de omgeving van Mulken mag er zijn. Het Pliniuspark kreeg haar uiteindelijke bestemming als groene long in de stad. Sinds dit jaar is er ook het openluchtzwembad, dat kon rekenen op heel wat bezoekers. In 2017 wordt de Mulkenhal geopend. Het wordt de nieuwe thuishaven voor het Kinderparadijs en de speepleinwerking. Daarnaast is er ook ruimte voor jongeren. Dit alles, en daarbij het nieuw heringerichte Mulken, maakt van de buurt een mooie troef voor Tongeren.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“Mulken is één van de mooiste buurten van de stad: om te wandelen in de natuur, om de bezienswaardigheden in de buurt te bezoeken, om te genieten in het Pliniuspark. Maar ook om te wonen, en daarin hebben we als stad volop geïnvesteerd. De nieuwe wegenis, de collectorwerken, de riolering en de herinrichtingen maken het een aangename buurt. Bedankt aan de bewoners, want zij brachten geduld op tijdens de lange werkperiode. Het resultaat mag er zijn: Mulken is op alle vlakken een stukje Tongeren om trots op te zijn.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon