Tongeren scoort goed in Vlaamse erosiebeleidsindicator


De ‘Erosiebeleidsindicator’ van de Vlaamse Overheid werd zopas bekendgemaakt. Deze indicator brengt de meest nuttige erosiebestrijdingsmaatregelen in kaart. Tongeren is bij de beste leerlingen van de klas.

Tongeren investeerde de voorbije jaren flink in erosiebestrijdingsmaatregelen. De voorbije 3 jaren werden samen met de Tongerse landbouwers 7 erosiegevoelige locaties aangepakt. Ook de volgende jaren wordt het werk op het terrein onverminderd verder gezet. Er zijn alvast 7 nieuwe dossiers ingediend.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken

“In 2013 stond de Vlaamse erosiebeleidsindicator op 13%. Dit geeft aan dat in Vlaanderen 13% van de meest nuttige erosiebestrijdingsmaatregelen zijn gerealiseerd. De stad Tongeren zit bij de beste leerlingen van de klas. Als de berekening van de erosiebeleidsindicator wordt doorgetrokken tot op gemeentelijk niveau, scoort Tongeren 35%. De stad Tongeren kreeg sinds de goedkeuring van het erosiebestrijdingsplan in 2010 zelfs al 690.742 euro subsidie van de Vlaamse Overheid en 21.082 euro van de provincie Limburg voor erosiebestrijdingswerken.”

De Vlaamse Overheid wil het erosiebeleid nog doeltreffender en efficiënter maken. Tussen 2014 en 2018 worden ook de maatregelen die de landbouwers verplicht moeten nemen aangescherpt en uitgebreid. Naargelang de teelt zijn er bijkomende verplichtingen op de ‘paarse’ percelen (zeer hoog erosiegevoelig) en voor een aantal erosiegevoelige teelten zijn er voor het eerst ook verplichtingen op de ‘rode’ percelen (hoog erosiegevoelig). Op deze percelen moeten landbouwers hun teelttechniek aanpassen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt en voor overlast zorgt.

“Erosiebestrijding is een verhaal van ‘en-en’. De combinatie van grasstroken via beheerovereenkomsten (VLM), bufferconstructies via het Erosiebesluit en de bijkomende verplichtingen geven de beste kans op succes. Het stadsbestuur zal zich daarom ook de volgende jaren blijven inzetten om samen met landbouwers en andere overheden woningen, waterlopen en rioleringen te beschermen tegen modderoverlast. En dat onze inspanningen lonen, is in het voorjaar gebleken. Terwijl de omliggende gemeenten kampten met erge wateroverlast, bleef Tongeren – op enkele gevallen na – gespaard, besluit An Christiaens.

Rutten – Ezelsbeek: 2013

Koninksem – Romeinse Kassei: 2014

Sluizen – Diepenstraat: 2015

Rutten – Raam (deel 1): 2016

Rutten – Raam (deel 2): 2016

Widooie – Weeraardstraat (deel 3): 2016

Sluizen – Millerweg: 2017

Widooie – Weeraardstraat (deel 1): 2017

Sluizen – Kaststraat: 2017

Diets-Heur – Kuilenstraat: 2017

Mulken – Piringerweg, Lauw – Lauwerlinde: info volgt.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon