Hilde Crevits opent Viio-campus


Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits opende op 15 oktober de Tongere scholencampus viio onder grote publieke belangstelling. De aanvraag voor de nieuwbouw werd in 2006 ingediend, in 2014 werd de eerste steen gelegd. Voor de realisatie van het project - een intiatief dat kadert in de PPS "Scholen voor Morgen" -werd 16 miljoen euro geïnvesteerd.

De campus bouwt een nieuw klassengebouw, een sporthal en een technologie­centrum. Het klassengebouw van 2 000 m² voorziet in een onthaal, open leercentrum, lokalen voor administratie, en leslokalen. Verderop, op het ander deelgebied, wordt 4 500 m² gebouwd. Naast een sporthal, omvat het project ook een technologiecentrum voor de afdelingen techniek, hout, mechanica en elektriciteit. Na meer dan 10 jaar voorbereiding konden op 1 september 3 Viio-scholen samen van start gaan. De school kiest daarbij resoluut voor het model van een campusschool. Dat maakt hen tot voortrekkers in Vlaanderen en voorlopers van de modernisering van het secundair onderwijs.

An Christiaens:

"De nieuwe viio-campus is een niet te onderschatten troef voor het Tongerse onderwijs. De campus is een meerwaarde voor de stad en voor de 1900 leerlingen die dagelijks school lopen in viio. Als oud-leerling van meisjeshumaniora Onbevlekte Ontvangenis heb ik de evolutie van het netwerk van dichtbij meegemaakt. Van aparte onderwijsinstellingen tot viio humaniora, en tot de scholengemeenschap van vandaag. Deze nieuwe campus verenigt viio nijverheid, viio handel en zorg en viio humaniora. Het is een uniek project dat het onderwijs van de toekomst mee vorm geeft. Directie, leerkrachten, ondersteuners en leerlingen hebben nood aan een infrastructuur die aangepast is aan hun noden en deze campus biedt daartoe de uitgelezen kans."

Vlaanderen bouwt op dit moment volop nieuwe scholen. Vaak gaat het om indrukwekkende hedendaagse schoolinfrastructuur. Het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ is goed voor 182 projecten, meer dan 200 nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen en een investering van 1,5 miljard euro. DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintenance. In Limburg worden er 19 Scholen van Morgen gebouwd. Enkele van de Limburgse schoolbouwprojecten behoren tot de grootste investeringen binnen het huidige DBFM-programma.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits:

“Nog nooit werd zoveel geïnvesteerd in scholenbouw, nog nooit zijn zoveel nieuwe scholen geopend. Overal in Vlaanderen verrijzen schoolbouwprojecten uit de grond. Het programma ‘Scholen van Morgen’ zit intussen op kruissnelheid én halfweg. De openingen van de nieuwe ‘School van Morgen’ is feestelijk én een belangrijk moment, want moderne school­gebouwen geven de schoolteams een extra stimulans om elke dag opnieuw kansen te creëren. Ik wens de leerlingen een ambitieuze toekomst toe in hun nieuwe schoolgebouwen.”

"

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon