Nieuwe stoepen en asfaltlaag voor Pannenovenweg


[if IE 7]> <link href="/sites/all/themes/cdenv/css/ie7.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection" /> <![endif][if IE 9]> <link href="/sites/all/themes/cdenv/css/ie9.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection" /> <![endif]

StartFragment

In oktober worden werken uitgevoerd aan de Pannenovenweg. De werken kaderen in het stoepenplan, waarbij Tongeren jaarlijks 500.000 euro investeert voor de aanleg en vernieuwing van voetpaden. Op basis van conditiemetingen wordt een prioriteitenlijst opgesteld die elk jaar verder wordt afgewerkt. Deze maand is de Pannenovenweg aan de beurt. Infrax en stad Tongeren voeren er aansluitend de nodige werken uit.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“De werken in het kader van het stoepenplan gebeuren in nauwe samenspraak met de nutsmaatschappijen. In de Pannenovenweg voerde Infrax werken aan de gasleiding uit en de stad Tongeren sluit aan met de aanleg van nieuwe stoepen en een nieuwe asfaltlaag. Door de werken aansluitend uit te voeren blijft de hinder beperkt tot één periode en krijgt de straat toch een complete facelift.”

De werken door Infrax zijn intussen beëindigd. Voor de werken van stad Tongeren staat aannemer Crommen uit Hoeselt in voor de stoepen, aannemer Hoogmartens zorgt voor een nieuwe asfaltlaag. De oplevering van deze werken wordt verwacht op 28 oktober. De raming van de werken ten laste van de stad bedraagt 25.555 euro.

EndFragment

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon