511.000 euro extra voor verkeersles op Vlaamse scholen


Vanaf dit schooljaar staat de federale wegpolitie niet langer in voor verkeerseducatie op school om meer ruimte te maken voor hun kerntaken. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde kreeg de opdracht die taak op zich te nemen maar kreeg hiervoor onvoldoende financiële steun. An Christiaens (CD&V) pleitte daarop bij minister Ben Weyts voor extra budget om het project naar behoren te kunnen uitvoeren. Met succes, want vanaf 2017 kan de VSV rekenen op 511.000 euro.

Meer taken, meer middelen Door het wegvallen van de federale politie kwam de druk op VSV erg hoog te liggen. De organisatie had door eerdere besparingen al weinig marge. Nog meer realiseren met steeds minder middelen zou de kwaliteit van hun werking erg bemoeilijken. An Christiaens: “Het aanbod van de VSV is van zeer goede kwaliteit, maar het gebrek aan budget zou de dienstverlening in het gedrang brengen. Verkeerseducatie op school is letterlijk van levensbelang en de VSV moet de mogelijkheid krijgen om een degelijk programma te kunnen aanbieden. Ik ben opgelucht dat de minister dit inziet en extra middelen ter beschikking stelt om dit te garanderen.”

Nieuw aanbod vanaf januari 2017 Vanaf 9 januari 2017 kunnen scholengroepen, gemeenten en politiezones voor hun scholen verkeersweken met workshops bestellen. Hiervoor wordt een team van zes professionele lesgevers, twee startbaners en vijf vrijwilligers ingeschakeld. De kostprijs van het project wordt geraamd op 601.000 euro, waarbij gerekend wordt op 90.000 euro inkomsten. Een verkeersweek zal 1000 euro kosten, een tuimelwagen 500 euro. Vanuit Vlaanderen wordt 511.000 euro per jaar vrijgemaakt om het project te financieren.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon