Stad stelt nieuwe plannen Mulkenhal voor aan ouders van het Kinderparadijs


De Mulkenhal (voormalige tennishal op Plinius) wordt momenteel verbouwd tot een hedendaagse accommodatie die de buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en een jongerencentrum met repetitieruimte zal huisvesten. De ouders van kindjes die nu al ingeschreven zijn in de buitenschoolse kinderopvang konden vandaag de plannen inkijken in de kantoren van het Kinderparadijs op Gasthuisbosdreef.

De opening van de Mulkenhal is voorzien in de zomer van 2017. Door het Kinderparadijs en de speelpleinwerking op één locatie onder te brengen versterken we de samenwerking tussen beide stedelijke diensten. De landelijke omgeving, de parkeermogelijkheden en vooral de recreatiemogelijkheden in het Pliniuspark zijn erg aantrekkelijk voor deze diensten.

An Christiaens, schepen van Jeugd:

“De nieuwe buitenschoolse kinderopvang Kinderparadijs zal 6 dagen per week in de voor-, naschoolse- en flexibele opvang van kinderen voorzien. Op Gasthuisbosdreef is er momenteel ruimte voor 65 kinderen. In de Mulkenhal wordt deze capaciteit uitgebreid tot 126 kinderen. Met meer dan 1.500m² binnen- en 400m² buitenruimte zullen de kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. De buitenschoolse kinderopvang op Gasthuisbosdreef sluit in 2017 en verhuist dan volledig naar de Mulkenhal. De kinderopvang in Nerem blijft bestaan.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon