Infozuil voor Tongerse jeugdverenigingen


Tongeren heeft een uitgebreid verenigingsleven en voor jeugd is dat niet anders.

Naast 10 jeugdverenigingen zoals Scouts, Chiro, KSA en KLJ telt de stad ook nog een 7-tal jongerenbewegingen. Iedere weekend brengen alzo een 1400-tal kinderen en jongeren enkele uren door in de lokalen van hun vereniging en dit verspreid over groot Tongeren.

An Christiaens, schepen van Jeugd

“De jeugdraad is al jaren vragende partij om de verenigingen met een eigen lokaal duidelijker in het straatbeeld te brengen. Net zoals bij scholen is er bij de start en het einde van iedere activiteit extra verkeer op en rond de lokalen. Naast het tijdelijk ongemak voor de omwonende en het doorgaand verkeer leidt dit ook wel eens tot gevaarlijke verkeerssituaties.

Richtingaanwijzers, reclameborden, vlaggen, groot of klein, opvallend of sober, … alle mogelijke manieren hebben de brainstormingsronde gepasseerd. Uiteindelijk werd er gekozen om per lokaal te bekijken wat de mogelijkheden zijn en welk de voorkeur van de vereniging zelf krijgt. Via een aanbestedingsprocedure werd de zoektocht naar een ontwerp, de ontwikkeling van de verschillende dragers en de plaatsing ervan opgestart. Na de beoordeling van de voorontwerpen werd de opdracht aan Uw –Idee uit Tongeren gegeven. De totale kosten voor dit alles bedraagt om en bij de € 3.000,00.

Op dinsdag 13 september starten zij met de plaatsing van de verschillende borden. Aan de lokalen van chiro Aterstaose en KLJ Riksingen worden 2 gelijkaardige borden in de grond geplaatst. Langs de Hasseltsesteenweg, waar 4 verenigingen in hetzelfde gebouw zitten, wordt de oude plaat vervangen door een nieuwe en aan het buurthuis van Diets-Heur komt er aan de voorgevel een bord voor de scouts Sint Servaes.

Tenslotte is het nog even afwachten voor de lokalen van St-Jan en de scouts St.-Franciscus in Rutten. Deze gebouwen liggen in een beschermde zone en moet er een goedkeuring zijn. De vergunningsaanvraag is lopende maar nog niet afgerond.”

“Net zoals bij de octopuspalen aan de scholen hopen we dat deze borden de weggebruiker attent maken op de aanwezigheid van spelende kinderen en alzo hun rijgedrag aanpassen” besluit Schepen Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon