Kiss and Ride voor GBS Henis


De gemeentelijke basisschool in Henis ondervond reeds enige tijd verkeershinder. Het aanleggen van een Kiss & Ride zone biedt hier een oplossing. Zo wordt de verkeershinder er beperkt en creëren we een veiligere verkeersomgeving. De werken zijn gestart op 2 augustus 2016 en zullen zo’n 45 werkdagen duren.

Schepen van openbare werken, An Christiaens:

“We leggen aan de gemeentelijke basisschool in Henis een Kiss & Ride zone aan om de verkeershinder aan te pakken. De bestaande muur voor de school wordt afgebroken om meer ruimte te creëren. De nieuwe muur wordt gemiddeld 1,5 meter terugliggend gebouwd t.o.v. de bestaande muur waardoor er een zone van 2 breed vrij komt. Deze zone wordt dan gebruikt om een Kiss & Ride zone aan te leggen. De volledige zone is 2 meter breed op 33 meter lang. Dit komt ongeveer neer op twee parkeerplaatsen achter mekaar. Zo kunnen er ook makkelijk 2 schoolbussen gestationeerd worden. De Kiss & Ride zone scheidt zich van de bestaande weg door enerzijds het materiaalgebruik, nl. betonstraatstraatstenen en anderzijds het plaatsen van biggenruggen.”

Schepen van onderwijs, Jos Schouterden:

“De veiligheid van onze kinderen is prioritair. De aanleg van een Kiss & Ride leek ons hier dan zeker aangewezen. Er wordt ook nog een nieuwe toegangspoort voorzien in de nieuwe muur. En de Kiss & Ride zone wordt dan zodanig aangelegd dat de kinderen kunnen uitstappen ter hoogte van de nieuwe toegangspoort. Ze kunnen hier dan recht op recht de school binnengaan. Ook dit verhoogt de veiligheid aan de school.”

De werken worden uitgevoerd door aannemer Willy Crommen bvba uit Hoeselt. De kosten van dit project zijn geraamd op 100.000 euro.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon