Verkeerseducatie op school onder de aandacht in het Vlaams en federaal parlement.

Vanaf het nieuwe schooljaar 2016-2017 zal er bij verkeersles op school geen federale politie meer voor de klas staan. Door een beslissing van de federale regering moeten de cellen Educatie en Preventie (CEP) hun aanbod stopzetten. Scholen die een beroep op hen deden moeten nog snel op zoek naar een alternatief. CD&V vraagt de continuïteit van de verkeerslessen te garanderen en de overgang van dichtbij op te volgen.

Nu de taak van de federale politie wegvalt moet op Vlaams niveau een volwaardig alternatief voorzien worden. Op Vlaams niveau wordt dit uitgewerkt door VSV. De Vlaamse Stichting Verkeerkunde, betrokken bij heel wat verkeersveiligheidsprojecten, werkt aan een aanbod dat op 1 september operationeel zal zijn. An Christiaens pleitte in de Commissie Mobiliteit voor een ondersteuning van het VSV bij deze nieuwe taak. De expertise die zij doorheen de jaren hebben opgebouwd moet optimaal kunnen ingezet worden. Naast hun bestaande aanbod zullen zij ook heel wat andere aanvragen te verwerken krijgen. Minister Ben Weyts kon hiervoor geen bijkomende middelen voorzien maar ging wel akkoord om volgend schooljaar de werking te monitoren.

Ook in de Kamer kaartte Kamerlid Jef Van den Bergh de kwestie aan bij de verantwoordelijke minister. Die bevestigde dat de stopzetting van de werking definitief is en niet zal worden herroepen. Een overgangsperiode is niet voorzien. Volgens minister Jambon zullen alle scholen die voorheen een beroep deden op CEP worden ingelicht over het VSV-aanbod.

Vanuit CD&V vragen we om de continuïteit van verkeerseducatie te garanderen. Hiervoor is zowel op federaal als op Vlaams niveau een nauwe opvolging nodig. Scholen moeten ingelicht worden bij de overgang en een beroep kunnen doen op een betaalbaar en gagarandeerd aanbod. Verkeersveiligheid is een beleidsprioriteit en die belofte moet gehouden worden. In het schooljaar 2016-2017 zullen we dit van nabij opvolgen en indien nodig om bijsturing vragen.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon