Nieuwe regelgeving voor handelsvestiging gestemd in het Vlaams Parlement


Het ontwerp van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid werd op 6 juli 2016 gestemd in het Vlaams Parlement. Vlaanderen trekt daarmee volop de kaart van de handelskernen. Met de instrumenten in het decreet kunnen steden en gemeenten werk maken van een kernversterkend beleid en wordt het vergunningensysteem sterk vereenvoudigd. Het decreet zet in op duurzame vestigingsmogelijkheden, het inperken van ongewenste kleinhandelslinten en een toegankelijk aanbod. Daarnaast besteedt het aandacht aan duurzame mobiliteit en wil het de leefbaarheid in de stadskernen waarborgen. Door de integratie in de omgevingsvergunning wordt de vergunningsprocedure ook administratief verlicht.

Vrijheid en verantwoordelijkheid voor lokale besturen

Het decreet reikt gemeenten en provincies instrumenten aan waarmee ze het winkelaanbod kunnen sturen op basis van hun eigen visie op winkels en kleinhandel op hun grondgebied.

Ze kunnen zo zelf kernwinkelgebieden afbakenen om de aantrekkelijkheid van hun centrum te versterken en ongewenste handelslinten te vermijden. Ook aandachtspunten als mobiliteit en leefbaarheid kunnen meegenomen worden in de afbakening. Provincies spelen een ondersteunende en bemiddelende rol en kunnen winkelarme gebieden afbakenen. De bevoegde overheden kunnen voor het uittekenen van hun visie gebruik maken van het ruimtelijk uitvoeringsplan en de stedenbouwkundige verordening.

Vernieuwde en vereenvoudigde vergunningsprocedure

Het integraal handelsvestigingsbeleid zal worden ingebed in het bestaande instrumentarium van de Ruimtelijke Ordening. Ook het vergunningensysteem van beide domeinen wordt gekoppeld. De socio-economische vergunning wordt volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Hiermee wordt de procedure sterk vereenvoudigd en dat is een vernieuwing in Vlaanderen.

An Christiaens:

“Het nieuwe handelsvestigingsbeleid slaat een tweedubbele slag. Lokale besturen kunnen hun beleidsvisie in de praktijk omzetten, lokale kleinhandel doelgericht ondersteunen en zo de strijd tegen leegstand opvoeren. De unieke integratie van de vergunningsprocedures geeft ook ademruimte voor de aanvragers. Minder administratie is meer tijd voor ondernemen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon