Werken in Mal toegelicht op info-avond


In de parochiezaal van Mal vond op maandag 4 juli een eerste infovergadering plaats over de werken die in voorjaar 2017 zullen starten. In de Heldenstraat, Waterstraat, Kleinmeerstraat, Krusivindingsstraat en Rosbergstraat wordt riolering aangelegd en de weg opnieuw ingericht. Zestig mensen kwamen de plannen inkijken.

Het project is een samenwerking tussen Infrax en de Stad Tongeren. Infrax zorgt voor de aanleg van gescheiden riolering en de stad volgt met de aanleg van wegenis en stoepen. In die context waren er vragen over verkeersveiligheid. Binnenkort zal daarom een "tellus" geplaatst worden. De totale kostprijs van het project bedraagt 1,78 miljoen EUR, waarvan de stad 380.000 EUR voor haar rekening neemt. De werken zullen 1 jaar duren.

Schepen van Openbare Werken An Christiaens mocht de vergadering inleiden en afronden:

"We willen Mal mooier, veiliger, duurzamer en ecologischer maken. Werken kunnen onmogelijk zonder de nodige hinder, maar we gaan al het mogelijke doen om die tot het minimum te beperken door voldoende te communiceren".

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon