Werken aan de Mulkenhal gestart


Een goed jaar geleden kreeg nv Plinius de opdracht om de Mulkenhal te verbouwen tot een moderne, hedendaagse accommodatie die de buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en een jongerencentrum met repetitieruimte huisvest. Op zaterdag 2 juli 2016 starten de werken.

In 2006 kocht nv Plinius de Mulkenhal. Op vraag van de stad Tongeren werden de mogelijkheden onderzocht om in deze hal naast speelpleinwerking ook buitenschoolse kinderopvang en een Jongerencentrum te huisvesten. De gemeenteraad keurde in 2015 het dossier goed. Het architectenbureau DFM Architectural Office maakte de plannen. Vandaag is de aannemer gekend en staat hij klaar om de werkzaamheden aan te vatten.

Aannemer Vandebos uit Alken zal de volgende 260 werkdagen de Mulkenhal verbouwen. Daarna zal het ‘Kinderparadijs’ 6 dagen per week er in de voor-, naschoolse en flexibele opvang van kinderen voorzien. Op Gasthuisbosdreef is er momenteel ruimte voor 65 kinderen. In de Mulkenhal is een uitbreiding tot 126 kinderen voorzien. Met meer dan 800m² binnen- en 400 m² buitenruimte zullen de kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. De opvang in Nerem blijft operationeel en wordt deze zomer helemaal verbouwd volgens de normen van BKO (Buitenschoolse KinderOpvang) .

An Christiaens, schepen van Jeugd:

“Kinderopvang vormt één van de kerntaken van de stad waar we de volgende jaren sterk willen op inzetten. We willen dat in de nieuwe Mulkenhal elke leeftijdsgroep over een eigen lokaal beschikt dat afgestemd is op hun eigen leefwereld en bovendien voldoet aan alle veiligheidseisen. Dit geldt voor de kinderopvang maar ook voor speelpleinwerking. Door de buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderparadijs’ en de speelpleinwerking op één locatie onder te brengen versterken we de samenwerking tussen beide stedelijke diensten. En dat is een pluspunt.”

Naast de diverse leefruimtes komt er ook een fuifzaal en een repetitieruimte. De zaal zal gebruikt worden als binnenspeelruimte voor zowel het Kinderparadijs als voor de speelpleinwerking. Daarnaast kunnen externen de zaal huren voor kleine optredens en feesten.

“De Tongerse jongeren hebben nood aan een eigen ruimte waar ze o.a. muziek kunnen maken zonder overlast te bezorgen. Het jeugdcentrum biedt die oplossing. Maar we willen als stadsbestuur verder gaan dan enkel een geschikte accommodatie aanbieden. We willen jongeren stimuleren en inspireren. Na de zomer lanceren we bijvoorbeeld een oproep om de Tongerse jeugd aan te zetten en te helpen bij het organiseren van een jaarlijks jongerencultuurfestival. De jeugdraad kan hier een belangrijke rol in spelen”, volgens An Christiaens.

In de evenementenzaal is er plaats voor 400 jongeren maar kan ook opgesplitst worden in kleinere compartimenten voor kleine activiteiten. Lokale bands krijgen in de repetitieruimte alle mogelijkheid om hun hobby ongestoord uit te oefenen. Met een repetitieruimte van 44m² en een aantal basisbenodigdheden zoals een zangversterker en geluidsboxen moeten bands/dj’s enkel nog hun eigen creativiteit naar boven laten komen. De jeugddienst behandelt de reservaties. Een oefenblok duurt 3 uren.

“Tevreden kijken we uit naar de realisatie van dit project. Na de voltooiing zal de Tongerse jeugd beschikken over een kwaliteitsvolle locatie om te fuiven, te genieten van een optreden of deel te nemen aan een workshop of om te vergaderen. Door de speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang op deze prachtige locatie te huisvesten bevestigen we nogmaals het belang van deze initiatieven, beweert An Christiaens.”

De kostprijs van de werken bedraagt 1,35 mio euro (excl. BTW).

Na de realisatie en opening van het zwembad, starten de volgende fase met de herinrichting van het Pliniusdomein. De start van de werken is tevens ook de start van de verdere culturele invulling van het domein. Daarnaast brengt de opvang, voor- en naschools en de vakantieopvang, meer leven in het park.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon