Uitbreiding steunzone wordt juridisch onderzocht

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren worden fiscaal ondersteund. De steunzone zou nu uitgebreid worden met gebieden met businesscenters en incubatoren, brownfieldprojecten en door gebieden van 500 meter ten opzichte van een bevaarbare waterweg binnen de twee steunzones. Omdat bij die laatste maatregel gevreesd wordt voor ongewenste concurrentie in de detailhandel en de horeca, vraagt An Christiaens (CD&V) om dit nader te onderzoeken. Dat zal nu ook gebeuren.

In het geval van de 500-meter-maatregel is er geen eenduidige objectiveerbare maatstaf om te bepalen waarom bedrijven in de ene straat wél onder de maatregel kan vallen, en gelijkaardige bedrijven in de andere straat niet. Dergelijke goed gemotiveerde maatstaven zijn nodig om te voldoen aan de Europese regelgeving in het kader van de steunzones en om gerechterlijke procedures te vermijden. Om een duidelijke en gelijke behandeling te verzekeren is het belangrijk dat de uitbreiding van de steunzone juridisch sluitend is.

In de Commissie Economie gaf minister Philippe Muyters op een vraag van An Christiaens aan positief te staan tegenover een juridisch onderzoek en dit op korte termijn uit te voeren. Hij benadrukte ook dat hij openstaat voor alternatieven. CD&V vraagt om een genuanceerde en ruimtelijke benadering van de uitbreiding zonder ongelijke en ongewenste gevolgen.

An Christiaens:

“We zijn een grote voorstander van de uitbreiding van de steunzones. Elke maatregel die extra jobs creëert voor Limburg is welkom. We vragen dan ook om de onzekerheid weg te nemen en op korte termijn een sluitende uitbreiding voor te stellen. Indien het juridisch sluitend onderzoek langere tijd nodig heeft pleiten we de uitbreiding al in te voeren voor de brownfieldconvenanten, incubatoren en bedrijvencentra.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon