Limburg heeft een impulsproject cultuur nodig


De beslissing over de werkingssubsidies 2017-2021 in het kader van het Kunstendecreet is genomen en die ligt Limburg bijzonder zwaar op de maag. Finaal krijgen 7 van de 15 organisaties die een aanvraag indienden geen steun. Van de 6 miljoen euro die Limburg aanvroeg, blijft slechts 2 miljoen euro over. Met 2,54 procent van het totaalbedrag worden aan onze provincie de kruimels toegewezen. Met CD&V Limburg hebben we een rechtvaardige regionale spreiding bepleit maar de blinde vlek blijft bestaan. Limburg verdient beter en dat kan enkel als we de krachten bundelen.

Groeikansen gevraagd De boodschap van minister Sven Gatz dat Limburg talent heeft om door te groeien wordt niet weerspiegeld in de subsidietoewijzing. Wie de kansen niet krijgt, kan ze niet benutten. Het is normaal dat grote en ervaren spelers sterke dossiers kunnen voorleggen, maar nieuwe of kleinere initiatieven kunnen op deze manier niet tonen wat ze waard zijn. Hoe Limburg zo ooit kan meespelen op het niveau dat Gatz beoogt is onduidelijk. De structurele onderfinanciering biedt weinig doorgroeimogelijkheden. Dat wordt pijnlijk duidelijk bij de beslissing over Muziekodroom. Het muziekcentrum heeft niet alleen een sterke programmatie maar ook een belangrijke coachfunctie en een netwerk dat zich uitstrekt tot in alle hoeken van de provincie. De subsidieteller blijft helaas stilstaan op nul euro. Geen groeikansen geven aan een instelling die als voorbeeld kan dienen voor andere muziekcentra in Vlaanderen legt een hypotheek op de toekomst.

Limburg loopt leeg

Van de regionale spreiding die eerder aangekondigd werd is geen sprake. Het risico op een culturele braindrain is reëel. De verschraalde voedingsbodem voor cultuur in Limburg dwingt mensen en organisaties met culturele ambities om andere oorden op te zoeken. De helft van de Limburgse initiatieven wordt afgewezen en cultureel talent in Limburg krijgt geen groeikansen. Wie ambitie koestert kan maar beter wegblijven uit onze provincie, zo lijkt het wel. Het moet anders. Wie de durf heeft om op Limburgse bodem culturele initiatieven uit de grond te stampen verdient daarvoor alle steun. Cultuurimpuls voor de provincie

De belofte dat de 11,5 miljoen euro cultuursubsidies die de provincie nu uittrekt ook na de overheveling naar Vlaanderen opnieuw naar Limburg zullen vloeien is enigszins een lichtpunt. De provincie compenseert al jaren de onderfinanciering van Vlaanderen, en de investering van die middelen zal nu meer nodig zijn dan ooit. In het najaar kunnen Limburgse organisaties een dossier indienen voor projectsubsidies. Dit is opnieuw een kans voor grote en kleine organisaties om via projecten te tonen wat ze in huis hebben, om te bouwen aan een rijker en diverser cultureel landschap en om daarvoor hopelijk ook gesteund te worden met subsidies. Toch blijft het moeilijk. Heel wat Limburgse culturele spelers zullen nu zonder Vlaamse steun moeten bewijzen dat ze die wel verdienen. Daar is durf voor nodig. Durf is ook nodig op politiek vlak, waar alle partijen aan eenzelfde zeel moeten trekken. Dat doen we al op economisch vlak, waar dankzij SALK heel wat vooruitgang geboekt is voor werkgelegenheid en ondernemerschap in onze provincie. Met CD&V Limburg willen we ook voor cultuur een impulsproject dat de Limburgse culturele sector definitief op de kaart zet. Er zou hiervoor een beroep kunnen gedaan worden op LSM-middelen. Limburg Sterk Merk faciliteert immers de ontwikkeling van onze provincie op economisch, maatschappelijk en op cultureel vlak. Ook de herstructurering van de provinciale taken biedt een mogelijkheid. Culturele organisaties zouden hierin verankerd kunnen worden. Hoe dan ook, een structureel impulsproject moet er komen. Enkel wanneer politieke en culturele spelers constructief samenwerken komt er schot in de zaak. We verdienen beter en daar moeten we onverdeeld samen voor gaan. No guts, no glory.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon