Markt klaar voor mobiliteitsbudget, Vlaanderen ook?


Met het project ‘I-mobiliteitsbudget’ begeleidde het Vlaams Instituut voor Mobiliteit 25 bedrijven bij hun overstap naar een ‘intelligent mobiliteitsbudget’ van januari 2014 tot juni 2016. Het project blijkt nu een groot succes: een meerderheid van de werknemers vindt een mobiliteitsbudget als alternatief aanraden. Zowel op vlak van arbeidsrecht als rsz zijn er nog struikelblokken op federaal niveau. An Christiaens pleitte in de Commissie Mobiliteit van 23 juni voor een nauwe opvolging vanuit Vlaanderen, niet in het minst met een promotie naar werkgevers toe. Als de markt er klaar voor is, moet de overheid dat ook zijn. Duurzamer woon-werkverkeer

Met het mobiliteitsbudget krijgen werknemers de keuze tussen de verschillende vervoersalternatieven in functie van hun persoonlijke mobiliteitsbehoefte. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen aanvullen met, of volledig vervangen door, duurzame vervoersmodi. Het VIM speelt zo een belangrijke rol bij de promotie en implementatie van het mobiliteitsbudget in het Vlaamse bedrijfsleven.

45% van de werknemers is zich anders gaan verplaatsen, 2/3e van hen zou het mobiliteitsbudget aanraden bij andere werknemers. Volgens het VIM toont het project aan dat de markt klaar is voor het invoeren van een mobiliteitsbudget. Ook worden enkele aanbevelingen geformuleerd. Ten eerste pleit VIM voor het openstellen van het mobiliteitsbudget voor iedereen en niet enkel voor werknemers met een bedrijfswagen. Ten tweede zou het ook het gebruik van andere vervoersmodi door gezinsleden willen toestaan. Daarnaast wil men dat ook zuivere professionele verplaatsingen mee opgaan in het budget (met mogelijkheid ze uit te sluiten met verantwoording). Het budget zou in eerste instantie beperkt moeten blijven tot zuiver mobiliteitsgerelateerde diensten. Ten slotte beveelt VIM aan om een globale fiscale regeling uit te werken.

Faciliterende wetgeving

De nodige aanpassingen omtrent de fiscale regelgeving werden eveneens samen met strategische partner KPMG geanalyseerd. Samen met de strategische partners en mits verdere afstemming met het beleid, werkt het VIM verder aan een aanpak om het concept van een mobiliteitsbudget te kunnen uitrollen op grotere schaal.

Zowel in het regeerakkoord als in de beleidsnota spreekt Vlaanderen het engagement uit de invoering van het mobiliteitsbudget te stimuleren. Ook voor de federale minister van Financiën is dit één van de beleidsintenties voor 2016. Voor de invoering zou in overleg gegaan worden met de federale overheid om de noodzakelijke aanpassingen aan de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de arbeidswetgeving te bekomen.

De vlucht vooruit

An Christiaens:

“De markt is gewonnen voor het mobiliteitsbudget en ook werkgevers en werknemers zien steeds meer voordelen. We rekenen op de federale regering om de wetgevende struikelblokken weg te werken, maar ook Vlaanderen kan een voortrekkersrol spelen. Door bedrijven nu al warm te maken voor het alternatief kan de overstap vlot verlopen. Zodra het federale licht op groen staat, moet Vlaanderen meteen uit de startblokken kunnen schieten. Wij blijven dit dan ook van nabij opvolgen.“

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon