Garanties nodig voor Vlaamse verkeerslessen


Op federaal niveau werd beslist om verkeerseducatie als taak van de federale politie te schrappen. De cellen Educatie en Preventie (CEP) zetten hun aanbod stop en dat betekent slecht nieuws voor heel wat scholen. In Vlaanderen kreeg de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de opdracht de taak over te nemen. Voor het schooljaar 2016-2017 vraagt CD&V een extra inspanning om verkeersles op elke school te verzekeren. An Christiaens pleit bij minister Weyts voor een overgangsperiode en bijkomende middelen voor VSV om de taak over te nemen.

Samenwerkingsovereenkomst met federale regering

In sommige scholen, zoals in de provincie Antwerpen, heeft CEP nog scholen ingeboekt voor volgend schooljaar. Daar gaat het om 80 scholen die door de beslissing hun planning niet kunnen uitvoeren. Ook op andere plaatsen in Vlaanderen zijn scholen in snelheid gepakt door de stopzetting. In Limburg doen maar liefst 140 scholen een beroep op CEP voor verkeersles, in West-Vlaanderen 111. In totaal gaat het om honderden scholen die op zoek moeten naar een alternatief. Met een samenwerkingsovereenkomst met de federale overheid over een overgangsperiode kan Vlaanderen continuïteit verzekeren.

An Christiaens:

“Door het nieuws dat de CEP het aanbod stopzet worden heel wat scholen voor een voldongen feit gesteld en komt hun planning in het gedrang. We hebben alle vertrouwen in de expertise van de VSV, maar ook voor hen is het kort dag. Van Vlaanderen wordt verwacht dat ze de leemte die de federale beslissing achterlaat op korte termijn opvullen. Afspraken maken voor een overgangsperiode is in die context zeker niet te veel gevraagd.”

Steeds meer met minder houdt ooit op

Nu de taken van de federale politie doorgeschoven worden, komt de druk op de VSV bijzonder hoog te liggen. Het volledige aanbod van CEP ondervangen is op korte termijn niet mogelijk. De VSV is op dit moment actief in 328 scholen, maar naar volgend jaar toe zal dat aantal aanzienlijk stijgen.

Wat werkingskosten betreft heeft de VSV weinig marge. De organisatie werd in de besparingsronde niet gespaard. In vergelijking met 2014 moet VSV het doen met 5% minder middelen. Ondanks beperkte middelen slagen ze erin steeds meer te realiseren maar die evolutie is niet eeuwig houdbaar. Bij bijkomende taken en bevoegdheden komt de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang. Volgens minister Ben Weyts wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VSV bekeken. Voor CD&V is het daarbij cruciaal dat zij kunnen rekenen op voldoende middelen voor de bijkomende taak.

An Christiaens:

“Elk jaar vallen 400 verkeersdoden op Vlaamse wegen en verkeerseducatie is bijgevolg van levensbelang. Ik reken erop dat in de nieuwe afspraken met de VSV Vlaanderen extra middelen voorziet om naar behoren aan die doelstelling te kunnen werken.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon