Vlaams Parlement keurt regels voor Pop-Up huur goed


Het Vlaams Parlement keurde op 8 juni nieuwe regels omtrent handelshuur voor pop-up winkels goed. An Christiaens (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) namen hiervoor het initiatief. De nieuwe regels moeten onder andere rechtsonzekerheid voorkomen bij huurder en verhuurder. Met dit decreet moeten ook korte huurcontracten binnen een wettelijk kader eenvoudiger worden. De modernisering van de gewone handelshuur staat ook nog op de agenda van het Vlaams Parlement.

Het decreet slaat een driedubbele slag. De eenvoudige regels nemen de drempels voor startende ondernemers weg, als hun handelsconcept niet aanslaat hoeven ze geen drie jaar huur te betalen. Eigenaars van winkelpanden krijgen zo de zekerheid die ze zoeken. Lokale besturen wordt een puzzelstukje in hun leegstandsbeleid aangereikt. Het probleem vandaag is dat eigenaars van winkelpanden vaak verkiezen hun pand leeg te laten staan boven het tijdelijk te verhuren omdat ze vrezen dat de strenge handelshuurwet van toepassing zal zijn. Daar wordt nu komaf mee gemaakt. Ondernemers kunnen ondernemen en eigenaars op beide oren slapen.

Pop-up in cijfers

Tijdelijke winkels worden steeds populairder. Pop-up handelszaken sprongen de afgelopen twee jaar in een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten uit de grond. Dat blijkt uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Zij tekenden ook op dat 16% van de lokale besturen tijdelijke handelszaken ondersteunen met bijvoorbeeld subsidies of materiële ondersteuning bij de herinrichting van het handelspand. Handelspanden blijven nog te vaak leeg staan.

De handelshuurwet en hoge transactiekosten

Eén van de redenen daarvoor is dat eigenaars van winkelpanden weigeren hun vastgoed voor een korte termijn te verhuren. Dat heeft te maken met de rechtsonzekerheid die er vandaag bestaat rond korte termijn huurcontracten. Daarom is dit decreet van toepassing op elke huurovereenkomst voor kleinhandel die korter is dan een jaar. Ze neemt alle juridische onzekerheid voor huurder en verhuurder weg met duidelijke afspraken over beëindiging, lasten en mogelijkheden tot verbouwing, een laagst mogelijke administratieve kost voor alle partijen.

Springplank naar duurzame handel

“Dit decreet geeft ondernemers de mogelijkheid om zonder veel risico’s te onderzoeken of een nieuw winkelconcept kans op slagen heeft. Zo’n huurcontract betekent immers dat starters niet gebonden zijn aan een handelshuurovereenkomst op lange termijn,” zegt Christiaens. In 2013 startten 7.476 bedrijven in de kleinhandel en 4.603 in de horeca, samen goed voor 17% van de starters. Maar in de horeca bijvoorbeeld bestaat vijf jaar na oprichting bijna de helft van de ondernemingen niet meer. “We willen tijdelijke concepten inzetten als springplank naar duurzame investeringen in kleinhandel zoals de gemeente Genk bijvoorbeeld al bewezen heeft. Daarmee stimuleren we innovatieve concepten en zorgen we voor een hogere overlevingsgraad voor starters”, aldus de indieners van het decreet.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon