CD&V Limburg rekent op Gatz voor rechtvaardige spreiding cultuursubsidies

Eind april werden de adviezen gepubliceerd voor de toewijzing van de Vlaamse werkingssubsidies van 302 kunstenorganisaties voor de werkjaren 2017-2021. Het voorgestelde totaalbedrag van 105.947.900 EUR werd verdeeld over 244 organisaties. Van de 302 dossiers kregen er 58 negatief advies en dus geen subsidiebedrag. Limburg krijgt met 2,7% van het totaalbedrag het minst aantal middelen toegewezen. De beslissing is niet definitief en minister Gatz kan in functie van budgetten, landschapsoefeningen en beleidsprioriteiten de bedragen anders verdelen. CD&V Limburg roept de minister op om rekening te houden met een regionale spreiding en zo Limburg de nodige groeikansen te geven.

“Gatz stelde vorig jaar dat Limburg de trein van de cultuursubsidies niet mocht missen. Hij was overtuigd dat we verder kunnen en moeten groeien. Maar om dat te doen is een goede voedingsbodem nodig: culturele initiatieven in Limburg moeten hun potentieel zelf waar maken, maar een echte doorstart van het culturele landschap kan enkel met voldoende financiële middelen. Gatz heeft de sleutels in handen om Limburg die doorstart te geven,” zo stellen voorzitter van CD&V Limburg Steven Matheï en Vlaams Parlementslid An Christiaens.

Minder middelen voor Limburg

In mei vorig jaar bevestigde minister Gatz in een interview met Het Belang van Limburg over de cultuursubsidies dat de verhoudingen scheef zitten: “In Limburg klaagt men al langer over de verdeling van de Vlaamse cultuursubsidies. Dat is terecht. Niet minder dan 92% van de subsidies gaat naar instellingen en organisaties in Antwerpen, Gent, Brussel en West-Vlaanderen.” Die cijfers worden vandaag de dag, indien de adviezen gevolgd worden, meer dan bevestigd: Antwerpen en Brussel zijn samen goed voor meer dan de helft van het totale adviesbedrag (57%) en Limburg bengelt aan de staart. Aan onze provincie wordt met 4.134.000 euro slechts 3,9% van de middelen toegewezen, inclusief het nieuwstedelijk[*]. Als we deze organisatie niet meerekenen bij de Limburgse subsidies, bedraagt het Limburgs aandeel slechts 2,7%.

De vaak gehoorde kritiek dat Limburg te weinig dossiers indient bij Vlaanderen en zo naast de subsidies grijpt is onterecht. De stad Mechelen bijvoorbeeld, telt niet méér erkende organisaties dan Hasselt, maar haalt toch een pak meer middelen binnen (2,2 miljoen voor Hasselt in vergelijking met 24,5 miljoen voor Mechelen).

An Christiaens:

“Dat Limburg onderbedeeld wordt bij de cultuursubsidies is niet nieuw. Ook bij eerdere toewijzingen grepen organisaties uit de provincie naast de nodige ondersteuning. De Provincie Limburg compenseert het gebrek aan Vlaamse middelen door een fiks bedrag te besteden aan cultuur. Ze voorziet 31,69 euro per inwoner, bijna het dubbele van bijvoorbeeld West-Vlaanderen waar zo’n 15,63 euro per inwoner wordt gespendeerd. Maar nu ook de provinciale bevoegdheid inzake cultuur wegvalt vanaf 2017, blijft die extra steun uit. De vraag is op welke manier cultuur in Limburg nog verder kan ontplooien als de Vlaamse subsidies beperkt blijven. Lokale besturen dragen nu al bij, maar zijn niet in staat om de financiële hiaten op te vangen. Daarvoor is Vlaamse steun broodnodig. ”

Groeipotentieel ondersteunen

“Aan waardevolle en kwaliteitsvolle culturele waarden is er in Limburg nochtans geen gebrek, dat ontkent ook minister Gatz niet, en die situeren zich op vele vlakken” benadrukt Steven Matheï:

“Met Z33, het centrum voor hedendaagse kunst en architectuur plaatst Limburg zich bijvoorbeeld zelfs op de kaart als pionier. De provincie investeert 10 miljoen euro in een nieuw gebouw en de instelling telt talrijke partnerschappen. Het is het enige Limburgse dossier dat 1.000.000 euro steun van Vlaanderen aanvroeg, maar het advies wijst daarvan slechts 600.000 toe. Nochtans is het één van de projecten die het tij kan keren voor de structurele onderfinanciering van de regio. Z33 moet als nieuwe culturele motor van de provincie alle kansen krijgen om uit te groeien tot grote Limburgse kunstinstelling. De ambitie is er en de gevraagde 1 miljoen euro moet er komen. Met haar innovatie binnen architectuur en design kan Limburg internationaal het verschil maken. Daarvoor is nu actie nodig, en voor alle ingediende projecten zijn de gevraagde middelen onontbeerlijk. Het globale cultuurbudget voor Limburg moet stijgen. ”

An Christiaens:

“We blijven aandringen om op Vlaams niveau Limburgse culturele initiatieven naar waarde te schatten. Neem nu de Muziekodroom: de organisatie die in de adviezen niet weerhouden werd en zonder subsidie valt. De Muziekodroom kan en moet een belangrijke rol blijven spelen in Limburg op het vlak van muziek. Dat beseft ook minister Gatz toen hij eind maart gehoor gaf aan onze oproep om Limbomania te behouden. We geloven dat de minister het potentieel van Limburg ziet, en daarom willen we een appel doen op Gatz om in zijn beslissing de scheve verhoudingen recht te trekken. De subsidies gelden tot 2021 en zijn belangrijk om het Limburgs culturele landschap te doen groeien. De provincie, gemeenten en organisaties willen aan een zeel trekken om Limburg op de kaart te zetten, maar moeten daarvoor ook de nodige financiële middelen krijgen toebedeeld. Vlaanderen mag Limburg niet in de steek laten.”

CD&V Limburg rekent op minister Gatz om bij de definitieve toekenning van de cultuursubsidies onze provincie de middelen te geven waar we recht op hebben. Volgens CD&V moet Limburg nu de kans krijgen om te groeien. Investeren in Limburg is immers positief voor de groei van de regio, maar ook voor de toekomst van het Vlaamse cultuurimago.

----

[*] het nieuwstedelijk is het stadstheater van Genk, Hasselt en Leuven. De middelen hiervoor kunnen eigenlijk niet (volledig) op het Limburgse aandeel worden aangerekend omdat zowel de eigen zaal, als de maatschappelijke zetel zich in Leuven bevinden.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon