Extra zorg voor bomen aan Moerenpoort


Aan de Moerenpoort op de Middeleeuwse wal staan een dubbele rij bomen, drie Lindes aan de zijde van de stad en twee Esdoorns aan de buitenzijde. Recentelijk werd vastgesteld dat deze beeldbepalende waardevolle bomen conditioneel sterk achteruit zijn gegaan. De stad neemt nu maatregelen om de iconische aanplanting in stand te houden.

An Christiaens, schepen van openbare werken:

"De bomen staan in harmonie met de Moerenpoort, Middeleeuwse wallen, aanpalende huizen en de Groene as, de wandelweg van de Leopoldwal en de Kastanjewal. Ze zijn een vaste waarde voor buurtbewoners, wandelaars, toeristen en bezoekers en bepalen mee de sfeer van de Moerenpoort. We willen de groeiplaats van de bomen versterken zodat we nog lang kunnen genieten van het groene zicht."

Om de groene omgeving te behouden en de conditie van de bomen te verbeteren wordt de groeiplaats van de bomen aangepakt. Er wordt fundering, puin en teelaarde tot op een diepte van 60 cm zorgvuldig afgegraven en vervangen door voedingsrijke bomenzand. Daarna worden de kasseien terug geplaatst op een ligbed van lavazand en de voegen gevuld met substraat van basaltsplit. Ter hoogte van de twee esdoorn bomen worden de bestaande trappen in kasseien gereduceerd naar 1 trap van 2,00 m en 1 trap van 3,00 m. Met deze ingrepen wil het stadsbestuur de waardevolle bomen in stand te houden.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon