Limburg op agenda Tommelein: eerste vraag zorgt voor extra aanwervingen commissarissen vastgoed.


Begin 2015 werden de diensten van het federale aankoopcomité geregionaliseerd en samengevoegd bij de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties. Die start verliep moeizaam en ruim een jaar later zijn de problemen nog niet van de baan. Dit zorgt voor vertraging bij heel wat lokale dossiers, zoals bij de verkoop van eigendommen of de aanleg van fietspaden. An Christiaens (CD&V) kaartte de achterstand aan in de Commissie Financiën en vroeg een oplossing voor het personeelstekort in Limburg. Haar vraag was meteen de allereerste vraag voor kersvers minister Bart Tommelein sinds zijn aantreden in de Vlaamse regering.

Een jaar Vlaamse bevoegdheid

Overheden, provincies, gemeenten en O.C.M.W.’s doen voor het aankopen en verkopen van onroerend goed een beroep op de afdeling Vastgoedtransacties van Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst. Voorheen werd voor de schatting beroep gedaan op de federale aankoopcomités, nu verloopt de procedure regionaal. De start van de nieuwe Vlaamse afdeling Vastgoedtransacties liep moeizaam en die problemen zijn ruim een jaar later nog steeds niet van de baan.

An Christiaens:

“Op het terrein moeten we vaststellen dat lopende projecten heel wat vertraging oplopen. Dat komt onder andere omdat bij de federale aankoopcomités structurele achterstanden werden opgebouwd: bij de opstart telde die maar liefst 9333 dossiers. Maar ook het aantal commissarissen is teruggelopen. In 2014 waren er 58 commissarissen, in 2015 waren dat er 17 minder. In Limburg viel het aantal terug van 7 naar 3, waardoor de achterstand daar erg oploopt. Dat een nieuwe bevoegdheid de nodige inlooptijd met zich meebrengt is normaal, maar een jaar na datum zorgt de achterstand nog altijd voor problemen.”

Samenwerking met federale overheid

Naast de dossierachterstand en het personeelstekort doken ook andere problemen op bij de overname van de dienst. De FOD Financiën weigerde rechtstreeks toegang te geven aan de dienst Vastgoedtransacties tot belangrijke databases en tools die noodzakelijk zijn voor het opzoeken van kadastrale gegevens, vergelijkingspunten en eigendomstitels. Daar is intussen verbetering merkbaar. De meeste toepassingen zijn intussen te consulteren. Toch moeten bijvoorbeeld de eigendomstitels nog handmatig worden opgevraagd, hetgeen opnieuw voor vertraging zorgt. Intussen is een Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie in opbouw, waarin de deelstaten en de federale overheid de uitwisseling van patrimoniale documentatie willen vastleggen. Die is in opbouw maar het werk is nog niet af.

Meer commissarissen voor Limburg

Van dossierachterstand zou intussen 40% zijn weggewerkt: nog 5565 dossiers wachten op afhandeling.

An Christiaens:

“ Het stelt me gerust dat op 1 jaar tijd al 40% van de achterstand is weggewerkt, maar het is geen reden tot euforie. Elk dossier dat achterstand oploopt betekent heel wat vertraging voor projecten op het terrein. Het inzetten van erkende landmeters en een samenwerking met de adviseurs van VLM moet bekeken worden als alternatief. De minister kon dit beamen dus ik hoop dat dit bekeken wordt.”

Wat betreft het personeelstekort is er vooruitgang merkbaar maar is bijsturing nodig. Zes extra commissarissen werden intussen aangeworven en volgt er nog een werving van vier personen. An Christiaens pleit voor een betere regionale spreiding, met Limburg als prioriteit:

“Op dit moment laat de regionale spreiding van de commissarissen te wensen over. Zo zijn er in Antwerpen 15 commissarissen, Limburg is het slechts bedeeld met 3. Dat zou een deel van de achterstand in Limburg kunnen verklaren. Bij de nieuwe aanwervingen moet de regionale spreiding beter. In Limburg is een inhaalbeweging nodig.”

Minister Tommelein gaat akkoord met de bezorgdheid van An Christiaens. Hij beaamt de cijfers en erkent het prangende tekort in Limburg. De dienst Vastgoedtransacties is in Limburg onderbezet en een inspanning leveren is daar nodig, aldus de minister.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon