Verplichte asbestinventaris bij verhoging bruggen Albertkanaal


Tijdens de werken aan de Philipsbrug in Hasselt werd op 20 april door de aannemer vastgesteld dat er asbest aanwezig was. AWV liet de werken onmiddellijk stilleggen, maar bij de buurtbewoners en het Hasseltse stadsbestuur heerste ongerustheid over de zaak. In de plenaire vergadering van 11 mei 2016 vroeg An Christiaens (CD&V) aan minister Ben Weyts hoe dit voor toekomstige werken zoals die aan het Albertkanaal kan vermeden worden.

AWV was niet eerder op de hoogte van de aanwezigheid van asbest in de Philipsbrug maar liet na de vaststelling door de aannemer de werken onmiddellijk stilleggen. Nog diezelfde dag werd een gespecialiseerd studiebureau aangesteld en heeft een aannemer – volgens AWV wel degelijk gecertificeerd om die opruimwerken te kunnen doen – de site opgeruimd. Men heeft later ook luchtmetingen verricht waarbij het resultaat lager lag dan 0,01 asbestvezels per kubieke centimeter, dus onder de gangbare norm. Er werden ook extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is een zuigwagen uitgerukt en op initiatief van de stad Hasselt werden kleefmonsters aangebracht. Daarbij stelde men vast dat er geen asbestvezels meer aanwezig waren in de omgeving van de betrokken site.

Bij de werken aan de Philipsbrug is geen gevaar voor de volksgezondheid, maar de gebeurtenissen roepen vragen op over de asbestinventaris. Die is minstens voor interpretatie vatbaar omdat de verplichting enkel gebouwen zou betreffen en geen kunstwerken. Een brug wordt immers beschouwd als een kunstwerk. An Christiaens (CD&V) vroeg na hoe soortgelijke projecten in de toekomst zullen worden aangepakt.

An Christiaens:

“In het belang van ieders gezondheid en om ongerustheid te vermijden mogen we geen risicio’s nemen. Dat geldt voor de Philipsbrug, maar ook voor andere sloopwerken zoals de bruggen over het Albertkanaal. Meer dan 60 bruggen worden verhoogd, en ook hier gaat het om kunstwerken en geen bouwwerken. Het is dan ook cruciaal dat de asbestinventaris er komt voor deze projecten, ook al is onduidelijkheid over de verplichting ervan.”

De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal is nodig om ook grotere vrachtschepen doorgang te geven op het traject Antwerpen-Luik. Bij de bruggen die reeds verhoogd werken is geen asbest vastgesteld, maar nu beloofde minister Weyts het voorzichtigheidsprincipe absoluut toe te passen op de overige dertig bruggen.

Het extra onderzoek brengt ook een aanzienlijke meerkost met zich mee. Voor de Philipsbrug gaat het om 1 miljoen euro. Weyts gaf aan de leidend ambtenaar van het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht om verantwoordelijkheid voor de extra kosten toe te wijzen. Bij de werken aan andere bruggen zal een asbestinventaris aan het bestek worden toegevoegd.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon