Sociale verhuurkantoren als partner voor renovatie


Sociale verhuurkantoren huren kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt en verhuren die voor redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen. CD&V wil hen nu de mogelijkheid geven om ook op te treden als partner voor renovatiebegeleiding. Op die manier kunnen zij de private huurmarkt mee versterken en wordt het aanbod aan redelijk geprijsde woningen vergroot. Niet in elke regio is een SVK actief. Om het aanbod aan betaalbare woningen toch te kunnen verhogen stelt CD&V voor om Sociale Huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid te geven als bemiddelaar te functioneren.

Sociale verhuurkantoren (SVK’s) vormen de schakel tussen sociale huur en de private huurmarkt en hun rol wordt steeds belangrijker. Eind 2014 bieden de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen 7.785 huurwoningen aan. De lange wachtlijsten liegen er niet om: niet minder dan 35.500 huurders zijn kandidaat voor het huren van een SVK-woning. De Vlaamse regering neemt dan ook initiatief om het aanbod te verhogen. Voor 2016 worden extra middelen voorzien en de nodige maatregelen worden in het vooruitzicht gesteld om de blinde vlekken – plaatsen waar er nog geen SVK-werking is – weg te werken. Het voorstel om renovatiebegeleiding toe te voegen aan het takenpakket van de SVK’s kan het aanbod aan betaalbare woningen nog meer vergroten.

An Christiaens:

“Vlaanderen erkent de rol van SVK’s om de private huurmarkt toegankelijk te maken voor elke Vlaming. Hun aanbod staan garant voor betaalbaarheid en kwaliteit. Met het voorstel gaan we een stapje verder. De expertise die ze hebben opgebouwd moeten SVK’s kunnen inzetten om de private huurmarkt ook buiten hun bestaande aanbod te versterken. Ze kunnen als renovatiebegeleiders eigenaars heel wat zorgen uit handen nemen. Daarmee willen we meer eigenaars overtuigen om hun woning te renoveren. De SVK’s zelf zijn vragende partij. Met een conceptnota vragen we de Vlaamse regering om hen deze extra opdracht te gunnen.”

Sociale verhuurkantoren als experten woningkwaliteit

SVK’s zelf wijzen erop dat zij de laatste jaren meer en meer expertise opgebouwd hebben rond woningkwaliteit, renovatie en energiebesparende maatregelen. Zij zijn vragende partij om deze expertise en hun samenwerking met andere organisaties in te zetten om de woningkwaliteit nog meer te verbeteren en de eigenaars daarin bij te staan. De huidige werking blijft prioriteit maar SVK’s zien heel wat voordelen in de extra opdracht. Zij stellen dat dat op die manier mee kunnen zorgen voor de versterking van de private huurmarkt en de uitbreiding van het aantal woningen dat tegen een redelijke prijs worden verhuurd.

Bij een renovatieprocedure zal het begeleidende SVK, eventueel in overleg met een architect of andere deskundigen, kunnen nagaan welke werken nodig zijn, samen met de eigenaar de nodige offertes aanvragen en na goedkeuring door de eigenaar de concrete afspraken maken met de aannemers voor de uitvoering van de werken. Ook kan het samen met de eigenaar eventuele renovatie- of energieleningen aanvragen, alsook de beschikbare premies. De eigenaar draagt de eindverantwoordelijkheid over zijn woning en de werken maar het SVK neemt heel wat praktische zorgen uit handen.

Motivatie voor eigenaars

Een huurcontract afsluiten bij een SVK biedt de verhuurder heel wat zekerheid. Het SVK betaalt immers altijd stipt de huur, ook als de woning niet verhuurd is. Omdat het SVK de woning huurt komt het alle huurdersverplichtingen na en is de kans op wanbetaling nihil. In ruil daarvoor moet de woning verhuurd worden voor een billijke prijs en voldoen aan de Vlaamse woonnormen inzake veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Toch is dit niet voldoende om eigenaars te overtuigen hun woning via een SVK aan te bieden, zo bleek uit een enquête die An Christiaens in 2015 uitvoerde in samenwerking met de Verenigde Eigenaars. Een grote meerderheid van verhuurders had geen interesse heeft in het verhuren van hun eigendom via een sociaal verhuurkantoor. Het voorstel moet helpen om daar verandering in te brengen.

An Christiaens:

“Uit de enquête bleek dat 70% van de ondervraagde verhuurders op de hoogte is van de activiteiten van een SVK, maar toch niet via die weg wenst te verhuren. Met dit voorstel willen we eigenaars motiveren om een partnerschap aan te gaan met een SVK voor een betere woningkwaliteit. Met de begeleiding van een renovatieproces neemt het SVK eigenaars heel wat zorgen uit handen. We willen SVK’s de kans geven om de expertise die ze hebben opgebouwd optimaal in te zetten voor de groei van een betaalbaar aanbod op de private huurmarkt.”

Synergie met Sociale Huisvestingsmaatschappijen

Niet in elke regio is een SVK actief, vooral in de regio Oost-Vlaanderen zijn er gemeenten waar tot nu toe nog geen SVK-werking is uitgebouwd. Om die blinde vlekken weg te werken wil CD&V ook daar huurbemiddelingsactiviteiten ontwikkelen. De Sociale Huisvestingsmaatschappijen hebben volop expertise opgebouwd met het verhuur en beheer van woningen en zijn daarom de ideale partner. Een aanpassing van de Vlaamse Wooncode zou ervoor zorgen dat ook SHM's huurbemiddelingsactiviteiten kunnen ontwikkelen. Op die manier kan er een synergie ontstaan tussen de sociale woonactoren en wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare expertise. Een betaalbare woningmarkt met sociale toets moet mogelijk zijn in elke regio.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon