Ook in 2016 meter van de actie 'Lienemientje'

May 2, 2016

 

Lienemientje is een wandeltocht door mevr. Jeannine Mottart van Küssnacht naar Tongeren ten voordele van het Daghospitaal Oncologie van het a.z. Vesalius Tongeren en het Kinderkankerfonds vzw. Deze zomer stapt Jeannine voor de achtste keer van Küssnacht naar Tongeren.

Achtste voettocht


Mevrouw Jeannine Mottart zal tussen eind augustus en vrijdag 26 september 2016 voor de 8e
maal een voettocht ondernemen ten voordele van het Daghospitaal Inwendige Geneeskunde
van het a.z. Vesalius Tongeren en het Kinderkankerfonds vzw. Het ondernemen van deze sponsorwandelingen is ontstaan uit het grote respect dat mevrouw Mottart, zelf een ex-kankerpatiënte, heeft voor de vele patiënten, verzorgers en vrijwilligers die jaar in jaar uit vechten tegen deze vreselijke ziekte. An Christiaens, Vlaams Parlementslid en schepen te Tongeren, aanvaardt graag opnieuw meterschap over dit lovenswaardige initiatief. Ook Kamerlid en burgemeester van Tongeren Patrick Dewael en de heer Ernst Stefels aanvaarden opnieuw het peterschap. Het voltallige stadsbestuur heeft tevens haar steun uitgedrukt voor deze actie.

 

De actie bracht in 2015 een mooi bedrag van € 7900 op. Er zullen wederom steunkaarten ten bedrage van 5 euro te koop aangeboden worden via de dienst Toerisme en het a.z. Vesalius. Dezelfde steunkaarten zullen tevens verspreid worden onder de Tongerse scholen en verenigingen. Er zullen collectebussen verdeeld worden onder de Tongerse handelaars. Shoppers kunnen dan een vrije gift deponeren.
De vriendenkring van de stad Tongeren zal tijdens de maand juni opnieuw een broodjesactie
inrichten. De opbrengsten van deze acties worden op vrijdag 26 september overhandigd aan mevrouw
Mottart. 

 

Ten voordele van Daghospitaal Inwendige Geneeskunde


De opbrengst van de sponsorwandeling is ten voordele van het Daghospitaal Inwendige Geneeskunde van het a.z. Vesalius Tongeren en het Kinderkankerfonds vzw. In juli 2013 is het Daghospitaal Inwendige geneeskunde naar E2 verhuisd. Het vormt deel van een grotere (verpleeg)afdeling waar vnl. oncologische patiënten gehospitaliseerd kunnen worden.
Patiënten komen naar deze dienst voor chemotherapie, transfusies, behandeling met bisfosfonaten
of van immunoglobulines en voor technische handelingen zoals puncties en antibioticatherapie.
De aanpak op het Daghospitaal Inwendige Geneeskunde is van bij de start van de behandeling
multidisciplinair van aard. Uitgangspunt is een integrale goede zorg aanbieden aan iedere patiënt:
medische behandelingen, verpleegkundige zorgen en psychosociale begeleiding. Daarnaast zijn
continuïteit van zorg en zorg op maat belangrijke aandachtspunten.

 

Wandelgezelschap

 

Geïnteresseerde wandelaars (65+) die mevrouw Mottart tijdens (een gedeelte van) haar
wandeltocht wensen te vervoegen, kunnen steeds contact opnemen met haar.
Contactgegevens: Jeannine Mottart, Leurestraat 2, 3730 Hoeselt – telnr. 012/26.12.19

 

Please reload

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon