CD&V pleit voor uitbreiding renovatiepremie naar private verhuurders


Maar liefst 47% van de woningen op de private huurmarkt is nog steeds van ontoereikende kwaliteit. Om de woonkwaliteit te verbeteren pleitte An Christiaens in de Commissie Wonen van 21 april voor een uitbreiding van de renovatiepremie naar private verhuurders. De minister voor wonen gaf aan positief te staan tegenover het voorstel en laat dit verder onderzoeken door de administratie.

Bijna de helft van de woningen op de private huurmarkt voldoet niet aan de kwaliteitsnormen.

In 65% van de gevallen gaat het om kleine gebreken. Die zijn volgens minister Homans op te lossen door het sensibiliseren van de woningeigenaars. 35% van de woningen van ontoereikende kwaliteit zijn probleemgevallen. Daarvoor is volgens de minister bijkomende stimulering nodig. Het beschikbaar stellen van een renovatiepremie voor huurders op de private markt kan daarvoor een oplossing zijn.

An Christiaens:

“Verhuurders die hun woning op de markt brengen via sociale verhuurkantoren genieten nu al van een renovatiepremie. Een optimale woonkwaliteit is voor elke huurder belangrijk. De renovatiepremie kan een extra stimulans zijn voor de verhuurder om te investeren in de woning. Dat zorgt voor een win-win: de investering van de verhuurder verhoogt in waarde en de huurder van het pand geniet van een betere woonkwaliteit.”

Minister Homans staat positief tegenover het voorstel maar wijst erop dat dit voor budgettaire gevolgen zorgt. Om de uitbreiding van de renovatiepremie te onderzoeken gaf zij een opdracht aan de administratie. Die zal verder de noden onderzoeken. Daarbij wordt gekeken naar welke werken in aanmerking zouden kunnen komen voor de premie en welke doelgroepen primair zijn. De administratie bekijkt ook welke voorwaarden opgelegd kunnen worden voor het ontvangen van de premie, zoals de duur van het contract. Ook de financiële gevolgen voor de Vlaamse begroting worden onderzocht.

An Christiaens:

“Steeds meer mensen huren een woning op de private markt. Het is de taak van het beleid om ook daar kwaliteit te garanderen. Als we de private huurmarkt willen versterken hebben we een geïntegreerde aanpak nodig. De uitbreiding van de renovatiepremie is een eerste stap . Met CD&V pleiten we voor geïntegreerd pakket van maatregelen waar huurders en verhuurders beter van worden.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon