Veiligere schoolomgeving voor Vreren


In het najaar starten de werken voor de herinrichting van de schoolomgeving Vreren, het kruispunt Vreren - Diets-Heur (Luikersteenweg) en de herinrichting van een aantal straten in Diets-Heur.

In 2015 heeft de Gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst ‘Combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken tussen de stad Tongeren, Infrax cvba, Provincie Limburg, Aquafin nv en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer)’ goedgekeurd. Het project ‘Collector Nerem-Vreren’, vanaf het Neremsplein tot aan het Molenplein werd reeds uitgevoerd eind 2015, begin 2016. In het najaar start het project ‘Collector Diets-Heur’ vanaf het Molenplein, aansluitend op de werken ‘Collector Nerem-Vreren’ tot de Luikersteenweg en zo verder naar de Voortstraat en de Heurstraat tot aan de Klaasstraat in Diets-Heur. Binnen dit project werken verschillende partners samen. Aquafin NV staat in voor de aanleg van de collector. Infrax cvba legt de dienstleidingen aan voor het vuil water en het regenwater en plaatst gescheiden huisaansluitingen. De Provincie Limburg legt de beek naast de Voortstraat open. Het Vlaams gewest (AWV) zorgt voor de herinrichting van het kruispunt Vreren/Diets-Heur: nieuwe wegen in asfalt, nieuwe fietspaden in beton, een middengeleider, een verkeerseiland met zebrapaden en toegankelijke bushaltes. De stad Tongeren zorgt voor de herinrichting van de Klaasstraat, de Heurstraat, de Voortstraat, de Vrerenstraat en de Martensweg. An Christiaens, schepen van openbare werken:

"Voor de Luikersteenweg (Gewestweg N20) en de schoolomgeving in Vreren is er de mogelijkheid om samen met Agentschap Wegen en Verkeer een project uit te voeren in kader van een veilige schoolomgeving. Oorspronkelijk was dit niet voorzien binnen het project Collector Vreren-Diets-Heur.

An Christiaens : “Verkeersveiligheid is een prioriteit. Het herinrichten van de schoolomgeving en de gewestweg is dan ook een zeer belangrijk project waar de stad in samenwerking met AWV 50 % subsidies zal verkrijgen. Door dit project te integreren in de collectorwerken beperken we ook de hinder voor de omgeving”

Binnen het project ‘Collector Diets-Heur’ is de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving in Vreren een prioritair aandachtspunt. Ook binnen het mobiliteitsplan hechten we hier veel belang aan. Het kruispunt op de Luikersteenweg krijgt een snelheidsbeperking opgelegd van 50 km/uur. De weg wordt heraangelegd in asfalt. Er komen fietspaden in beton en brede voetpaden. De bushalte wordt zodanig aangelegd dat deze ook makkelijk toegankelijk is voor personen met een beperking. We voorzien ook een middenberm met een veilige fietsoversteekplaats. Ook de schoolomgeving gaan we aanpakken. Hier komt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Er wordt een verhoogd verkeersplateau aangelegd ter hoogte van de school om de snelheid te remmen. Ook hier worden er voetpaden aangelegd van 1,50 meter breed, de wegen worden aangelegd in asfalt en bij de aanleg van de bushalte wordt er rekening gehouden met personen met een beperking. Er komen fietssuggestiestroken in beton en langs de weg voorzien we parkeerstroken voor 11 voertuigen. “

“De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.500.000 euro waarvan 1.500.000 euro ten laste van de stad Tongeren. De werken zullen ongeveer 1,5 jaar duren. We starten zo snel mogelijk met de aanvang van deze werken. Na het bouwverlof start de Watergroep met het vernieuwen van het volledige waternet in het projectgebied. Hierop aansluitend starten de infrastructuurwerken.

Voor de herinrichting van de schoolomgeving en het kruispunt Luikersteenweg is 475.000 euro voor rekening van de stad Tongeren. Voor de herinrichting van de schoolomgeving wordt een projectsubsidie aangevraagd bij het Vlaams Gewest. Bijgevolg zal 50% van deze kostprijs gesubsidieerd worden, besluit An Christiaens.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon