Charter 'Goe gespeeld' ondertekend

Het samenwerkingsverband "Goe Gespeeld" (met o.a. de Ambrassade, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS), Kind en Samenleving, Mediaraven, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, KLJ en Chirojeugd Vlaanderen) houdt een pleidooi voor echt spelen. Spelende kinderen worden stilaan een bedreigde soort want ze mogen geen lawaai maken, niks gevaarlijks doen, niet vuil worden en hebben vaak te weinig speelruimte. Spelen is een kinderrecht maar vandaag de dag is het niet meer evident om echt buiten te spelen.

Met het "Goe Gespeeld" charter wil het samenwerkingsverband werken aan een positief speelklimaat. De gemeenten die het charter ondertekenen engageren zich om in te zetten rond een 8 -tal punten zijnde:

1.spelen in openbare ruimte 2. spelen in het groen 3. spelen is geen overlast 4. kinderen kunnen zich veilig verplaatsen 5. er is voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk 6. lokale beleidsmakers creëren een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen 7. elke beleidsmaatregel houdt rekening met de impact op kinderen en jongeren 8. kinderen ontwerpen mee de openbare ruimte

Het Tongerse stadsbestuur vindt het belangrijk dat jongeren hun vrije tijd op een nuttige en positieve wijze invullen. Door de steeds grotere invloed van ons digitale tijdperk spenderen meer en meer kinderen en jongeren hun vrije tijd achter één van de vele beeldschermen die zich in huis bevinden. Buitenspelen zit er voor velen steeds minder in. Door de ondertekening van het “Goe Gespeeld” charter geeft de stad aan dat ze desondanks blijft inzetten op “echt” spelen. In het GAS-reglement wordt het geluid van spelende kinderen niet als hinderlijk beschouwd.

An Christiaens, schepen van Jeugd:

“Tongeren levert al jaren inspanningen om het leven van haar jongste inwoners zo aangenaam mogelijk te maken. Speelstraten, uitleenbare spel- en sportkoffers, mobiele en vaste speelpleinwerking, een speelbos, buurtsport, het onderhouden van oude en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen in buurten en deelgemeenten, de jaarlijkse buitenspeeldag,… zijn maar enkele van de acties die de stad onderneemt. Met de verbouwingswerken aan de Mulkenhal (kinderopvang, speelpleinwerking, jongerencentrum met polyvalente zaal) en de herinrichting van het stadspark de Motten met o.a. een vernieuwd skate-park gaan we verder op de ingeslagen weg, nl: Tongeren leefbaar en aangenaam maken voor al haar inwoners, groot en klein.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon