Samenwerking tussen Locate in Limburg en FIT optimaliseren


Locate in Limburg, de vzw die buitenlandse investeerders moet aantrekken in de provincie Limburg moet voor de tweede keer sinds zijn ontstaan begin 2014 moet op zoek naar een nieuwe directeur. Aanhoudende fricties met de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM zouden aan de basis liggen van het ontslag van Rudi Weekers. In de plenaire vergadering van 20 april werd Vlaams minister voor Economie Philippe Muyters hierover ondervraagd.

Om de sluiting van Ford Genk mee op te vangen, werd begin 2014 Locate in Limburg opgericht. Die organisatie moet in samenwerking met het Agentschap Ondernemen en Flanders Investment and Trade (FIT) buitenlandse bedrijven naar Limburg halen. In maart 2016 kende Vlaanderen hen daarvoor nog extra werkingsmiddelen toe.

Minister Muyters benadrukte in zijn antwoord dat het belangrijk is voor de groei van de Limburgse economie dat buitenlandse investeringen naar de provincie worden gehaald. Via welke organisatie zij worden aangetrokken is daarbij van ondergeschikt belang. Om de samenwerking tussen het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Flanders Investment and Trade en Locate in Limburg op elkaar af te stemmen werd een protocol uitgewerkt. De samenwerking moet maximaal investeringen naar Limburg halen.

De minister stelt dat eventuele hiaten die opduiken door het vertrek van de directeur worden opgevangen door AIO en FIT en bereikte daarover een akkoord met Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Hierdoor kan de continuïteit gegarandeerd worden. De aanduiding van een nieuwe directeur gebeurt autonoom door de Raad van Bestuur. Muyters is wel bereid in gesprek te gaan met de betrokkenen indien dit nodig blijkt.

Locate in Limburg is nodig en het is belangrijk dat zij het werk kunnen blijven voortzetten. De organisaties die werkzaam zijn voor de versterking van het Limburgs ecomisch weefsel werken aan eenzelfde doel. Het protocol intensiveert de samenwerking en dat is een positief signaal.

An Christiaens:

“De vzw Locate in Limburg is nodig. De economie in Limburg heeft buitenlandse investeringen nodig om te kunnen groeien. In de periode 2010-2015 stond Limburg op de laatste plaats in Vlaanderen voor het aantrekken van investeringsprojecten en werkgelegenheid op lange termijn. Samenwerking is hiervoor cruciaal en de missing links moeten worden aangescherpt. De samenwerking met FIT moet dan ook geoptimaliseerd worden om leads te maximaliseren.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon