Tongeren en Bilzen niet bij de meest filegevoelige afritten in Vlaanderen


Wie regelmatig via de E313 door Zuid-Limburg rijdt merkt dat het steeds drukker wordt aan de afrit 31 in Bilzen en ook aan de afrit 32 in Tongeren. Het verkeer op de autosnelweg verloopt vlot maar wordt op die afritten op werkdagen geconfronteerd met congestie, het meest merkbaar tijdens de avondspits. De uitvoegstroken kunnen de grote toevloed aan wagens niet vlot verwerken, hetgeen leidt tot risicovolle situaties op de weg. Op korte termijn is er geen oplossing voorzien, zo vernam ik van minister Ben Weyts via een parlementaire vraag. Er wordt in eerste instantie gefocust op de 40 meest filegevoelige afritten in Vlaanderen, bepaald in de studie “Fileproblematiek op afritten snelwegen in Vlaanderen 2014-2015” besteld door AWV. De afritten van Bilzen en Tongeren komen niet voor in deze lijst.

Het doel van deze studie was om na te gaan op welke plaatsen en in welke mate de afritten van de Vlaamse snelwegen te kampen hebben met congestie, meer bepaald congestie met oorzaak op de afrit zelf, die dusdanige proporties aanneemt dat ze terugslaat of dreigt terug te slaan tot op de snelweg. Met deze studie kwantificeert en objectiveert het VVC de gekende problematiek door gebruik te maken van de verkeersmetingen die in de periode juli 2014 – juni 2015 op permanente wijze werden ingewonnen met de dubbele detectielussen.

Naar aanleiding van deze studie maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een prioriteitenlijst op. Daarbij concentreert het zich in eerste instantie op de 40 meest filegevoelige afritten in Vlaanderen. Momenteel voert AWV een eerste screening uit van deze 40 afritten. Hierbij wordt gekeken of het fileprobleem te wijten was aan een tijdelijk probleem (vb. wegeniswerken) of aan andere oorzaken dan het ontwerp van de afrit en de aansluiting ervan met het onderliggende wegennet. Bovendien wordt ook nagekeken of er reeds aanpassingen aan de afrit en/of aansluiting met het onderliggende wegennet zijn gepland en gebudgetteerd. Indien er reeds plannen zijn, zal de fileproblematiek op de afrit als één van de uitgangspunten bij de herinrichting worden meegenomen.

Vervolgens zal voor de geselecteerde afritten bijkomend onderzoek worden uitgevoerd. De afritten waar er een fileterugslag is voorbij het betonpunt (dit is de plaats waar de afrit afsplitst van de hoofdrijbaan), zullen worden geselecteerd. Voor deze afritten zal worden nagegaan welke oplossingen mogelijk zijn op korte en op lange termijn. Het resultaat wordt tegen midden 2016 verwacht.

Voor de afritten in Bilzen en Tongeren zijn er in eerste instantie geen maatregelen voorzien. De toekomst zal uitwijzen of filegevoelige afritten die niet tot de prioriteitenlijst behoren ook aangepakt zullen worden. Ik volg dit verder bij de minister.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon