Nog 14 niet-reglementaire verkeersdrempels op Vlaamse gewestwegen


Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg in 2015 1300 klachten over gevaarlijke verkeersdrempels. Op Vlaamse gewestwegen zijn er nog 14 niet-reglementaire drempels, dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens aan minister van mobiliteit Ben Weyts.

Volgens Touring voldoet 70 procent van de verkeersdrempels niet aan de wettelijke voorschriften. Op de Vlaamse gewestwegen zijn nog niet-reglementaire verkeersdrempels te vinden in Oost-Vlaanderen (9), Vlaams-Brabant (3) en Antwerpen (2). De nog openstaande niet-reglementaire verkeersdrempels zullen, net zoals de voorbije jaren, aangepakt worden van zodra (beperkte) herinrichtings- of onderhoudswerken ter hoogte van deze verkeersdrempels voorzien worden.

De aanleg van een verkeersdrempel moet aan strikte regels voldoen. Zo mag een drempel onder andere tussen 4 en 4,80 meter lang zijn. Een drempel van 4 meter mag maximaal 10 cm hoog zijn, gaande tot 12 cm voor een drempel van 4,80 meter. Op deze afmetingen worden beperkte afwijkingen toegestaan. Bovendien bestaan er ook strikte wettelijke regels over de wegen waarop deze drempels mogen worden aangebracht. Zo mogen ze enkel in een bebouwde kom worden aangelegd of buiten een bebouwde kom op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt. Een verkeersdrempel mag bovendien niet in een bocht worden aangelegd. Ook wat betreft de signalisatie ervan en de markeringen die erop moeten worden aangebracht, gelden voorschriften.

Als een verkeersdrempel niet aan de wettelijke voorschriften voldoet, kan bij schade de wegbeheerder aansprakelijk gesteld worden. Voor wat de gewestwegen betreft zijn de voorbije jaren geen schadegevallen bekend, veroorzaakt door niet-reglementaire verkeersdrempels.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon