Jeugdbeleid in Limburg: groen licht voor Limbomania 2017


Op 1 januari 2017 zullen de provincies geen jeugd- en cultuurbeleid meer voeren en dat zorgt voor onzekerheid over verschillende provinciale initiatieven. Zo dreigde het tweejaarlijkse popconcours Limbomania te verdwijnen. Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) drong bij minister Sven Gatz op het voortbestaan van het beloftevolle concours op Limburgse bodem. Op het pleidooi volgt nu een positief antwoord: Limbomania blijft bestaan met ondersteuning vanuit Vlaanderen. Voor de organisatie ziet minister Gatz een rol weggelegd voor muziekcentrum en huidige partner Muziekodroom.

Limbomania voor de laatste keer door de provinciale jeugddienst

In het najaar van 2015 organiseerde de provinciale jeugddienst voor de laatste keer de finale van het provinciale pop-, dj- en comedyconcours. Van de 85 acts die zich kandidaat stelden voor Limbomania, kregen er 32 een podiumkans op de voorrondes in de Limburgse jeugdhuizen. Ook voor Comedymania en DJ-mania konden 32 acts zich bewijzen voor het grote publiek. Tijdens de finale van 5 december 2015 kwamen Universe (Limbomania), Bruno (Comedymania) en Kijumba (DJ-mania) als winnaars uit de bus. Limbomania groeide sinds 1995 uit tot een vaste waarde bij de Limburgse jeugd. De voorrondes in alle hoeken van de provincie lokken veel volk en de mania’s staan bekend als een springplank voor lokaal talent. Onder andere Polaroid Fiction, The Galacticos, Marco Z en Tim Vanhamel zetten hun eerste stappen op het Limbomania-podium. Limbomania bestaat sinds 1995 en wordt gefinancierd met provinciale middelen, zo’n 75000 EUR per editie. Nu de persoonsgebonden bevoegdheden niet meer tot de corebusiness van de provincie behoren was de toekomst van het concept onzeker. Die kogel is nu door de kerk.

In opdracht van de Vlaamse regering maakte elke provincie in het voorjaar van 2015 een inventaris op van hun taken en bevoegdheden. Naast Limburg zetten ook de andere provinciale jeugddiensten in op heel wat initiatieven die jong talent kansen geven. Deze provinciale taakstelling wordt nu met zekerheid overgeheveld worden naar Vlaams niveau maar met lokale partnerschappen. De bevestiging van minister Gatz over het voortbestaan van Limbomania is goed nieuws voor het unieke concept van onze provincie.

An Christiaens:

“Ik ben opgelucht dat de minister gelooft in Limbomania en dat de toekomst nu verzekerd is met de steun van Vlaanderen. Na de onzekerheid van de voorbije maanden betekent dat eindelijk goed nieuws. Cruciaal is ook dat minister Gatz de Muziekodroom erkent als partner en zo kiest voor continuïteit. Door de jaren heen groeiden de mania’s uit tot heuse coachingtrajecten en dat dankzij de expertise van de organisatie en de vele lokale partners. Dat unieke karakter wordt nu gevrijwaard.”

Provinciale Jeugdraad maakt doorstart

Het provinciale jeugdbeleid ondersteunde ook de provinciale jeugdraad, een overlegorgaan van jongeren dat advies geeft over de verschillende beleidsdomeinen op provinciaal niveau. Ook die jeugdraad dreigde te verdwijnen, maar daar bleven de jongeren niet bij de pakken neerzitten. De jeugraad maakte een doorstart en gaat verder als LRJ, Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid, een structuur die los staat van provinciale middelen. In 2016 worden ze nog ondersteund door de provincie maar daarna is het de bedoeling dat de Raad zelfstandig functioneert. De nieuwe structuur bestaat uit werkgroepen die rond een actueel thema werken dat belangrijk is voor de jeugd. Zo’n thema kan door iedereen kan worden aangebracht en wordt democratisch gestemd. Op dit moment zijn er werkgroepen rond ‘jeugdorganisaties en vluchtelingen’, ‘openbare ruimte voor jeugd’ en het netwerk van de Limburgse Raad voor en door de Jeugd.

An Christiaens:

“De doorstart van de Limburgse jeugdraad toont de veerkracht en de gedrevenheid van jonge Limburgers: het is een raad voor en door jongeren die niet afhangt van een overheidsstructuur. Jongeren tonen aan dat ook als het provinciaal beleid wegvalt de nood aan overleg met alle Limburgse jongeren blijft bestaan. Er zijn heel wat dingen die het lokale niveau overstijgen en waarvoor het Vlaamse niveau een stap te ver is: de LRJ vult die leemte op. Ik bewonder de leden om hun trekkersrol en het engagement dat de meesten vrijwillig opnemen. Hopelijk kunnen ze na 2017 uitgroeien tot een adviesorgaan dat het jeugdbeleid in Limburg verbindt.”

Jeugdbeleid blijft belangrijk voor Limburg

Het verdwijnen van het provinciale jeugdbeleid laat een leemte achter. Tussen het jeugdbeleid van de lokale besturen en dat van de Vlaamse overheid is de afstand groot. Voor de Limburgse jeugdorganisaties en de verschillende gemeenten is het voortbestaan van provinciale verbindingen belangrijk. Dat tussenniveau is typisch Limburgs, voor de kleine gemeenten maar ook voor de grotere steden.

An Christiaens:

“In Limburg maken vele kleintjes één groot: het is niet aan een grote centrumstad om het Limburgse jeugdbeleid in de toekomst te trekken maar aan de verschillende lokale besturen om zich met elkaar te verbinden. Als we inspraak van de jeugd willen verzekeren en Limburgse jeugdinitiatieven willen blijven ondersteunen moeten we aan hetzelfde zeel trekken. Jongeren en jeugdwerk in onze provincie hebben ook recht op het Limburggevoel.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon