Nog 22% te gaan: 28% vrouwen in Vlaamse topadministratie


Bij het begin van de legislatuur waren van de 94 leidinggevende topambtenaren 20 vrouw, wat neerkomt op 21 % vrouwelijke vertegenwoordiging. Het streefdoel van 31% van de vorige Vlaamse regering werd niet gehaald. Deze legislatuur stelde de Vlaamse Regering zichzelf het nog ambitieuzere doel van 40% vrouwen in het topkader. Nu we halfweg de legislatuur zijn bedraagt het aandeel vrouwen 28%. Dat vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V) via een parlementaire vraag aan minister Liesbeth Homans.

An Christiaens:

“Volgens de laatste cijfers zijn 26 van de 93 leidinggevende topambtenaren vrouwen. In vergelijking met december 2014 betekent dat in december 2015 een stijging met 4%. Op dit moment maken vrouwen 28% uit van het topkader. Als we het doel van 40% willen halen is er nog een lange weg te gaan. De Vlaamse Regering gaat daarom actief op zoek naar vrouwen. Zo worden de vacatures onder de aandacht gebracht in de media door een interview met een vrouw in een topfunctie. Ook via netwerken van vrouwen en vrouwenorganisaties met potentieel voor deze functies worden ze extra in de verf gezet. Toch blijft de drempel bestaan.”

De Vlaamse regering erkent de ondervertegenwoordiging van het vrouwelijke geslacht. Naast de focus op vrouwen bij nieuwe vacatures doet ze ook extra inspanningen om afdelingshoofden, leidinggevenden en talentvolle medewerkers te vormen in trajecten die leiderschap stimuleren. Vrouwen worden daarbij extra aangemoedigd. Aan ‘INSPIRE’, het traject voor afdelingshoofden en leidinggevenden, namen 13 vrouwen en 11 mannen deel. Aan het ‘Aanlooptraject Middenkader’ voor medewerkers namen 14 vrouwen en 11 mannen deel.

An Christiaens:

“De inspanningen van de Vlaamse regering werpen hun vruchten af maar ze moeten onverminderd doorgaan. Het verleden leert ons dat weinig vrouwen zich kandidaat stellen voor een topfunctie, al is de aanwervingsprocedure hetzelfde. Talentvolle vrouwen zijn er zeker en vast dus de vraag blijft waarom ze hun weg niet vinden naar een topfunctie. Minister Homans belooft een screening van de procedure om de drempels vast te stellen die vrouwen zouden kunnen ondervinden. Die komt er dit jaar nog. De Vlaamse administratie moet een voorbeeld zijn voor andere werkvloeren in Vlaanderen en daarbij is gendergelijkheid een belangrijke toetssteen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon