Save the date: studiedag 'S.O.S. Private Huurmarkt' op 15 april.


S.O.S. PRIVATE HUURMARKT

15 APRIL 2016 | VLAAMS PARLEMENT

Meer info en inschrijven op: www.iedereenthuis.be

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, comfortabele en betaalbare woning in een aangename omgeving. Maar de schaarse ruimte, de energiekost en klimaateisen, demografische evoluties, … zetten onze wooncultuur zoals we die al decennia kennen onder druk. Het is hoog tijd om één en ander te herdenken. Daarom gaat CD&V de komende maanden intens in dialoog.

WOONIMPULS1: S.O.S Private Huurmarkt

We zoomen eerst in op de private huurmarkt.

Eigendomsverwerving wordt in sterke mate ondersteund, terwijl slechts 5% van de woonsubsidies gericht zijn op de private huurmarkt. Nochtans zijn de vaststellingen helder:

- Er is een gebrek aan goede private huurwoningen in het lagere marktsegment;

- Jongeren en jonge gezinnen starten vaak op de private huurmarkt;

- Betaalbaarheidsproblemen zijn het grootst en het meest toegenomen op de private huurmarkt;

- 13% van de Vlaamse woningen vereist omvangrijke en structurele aanpassingswerken. De grootste problemen zijn te vinden op de huurmarkt.

PROGRAMMA

Hoe verhoudt de private huurmarkt zicht tot de globale markt en welke problemen stellen zich? We nemen de aanbodzijde en betaalbaarheid onder de loep. Vandaag zijn private verhuurders vooral oudere particulieren met 1 of 2 woningen in portefeuille. Kunnen we het aanbod uitbreiden door de markt aantrekkelijk te maken voor professionele spelers? Zijn ethische vastgoedfondsen een piste? Of projectontwikkelaars die via bijvoorbeeld sociale verhuurkantoren (SVK’s) verhuren aan een betaalbare prijs? Daarnaast belichten we de opportuniteiten die de federalisering via de 6de staatshervorming biedt.

13.00u Onthaal door fractievoorzitter Koen Van den Heuvel & welkomstdrink

13.30u Probleemschets woonmarkt

Pascal De Decker, hoofddocent Faculteit Architectuur (KULeuven)

14.15u Case study aanbod/betaalbaarheid

Nicolas Bearelle, managing director Re-vive (ethische projectonwikkelaar)

15.00u Opportuniteiten van de federalisering van de private huurmarkt

Vincent Sagaert, professor rechtsgeleerdheid (KULeuven en KULAK) en Pieter Brulez, advocaat

16.00u Slotconclusies & afsluitende receptie

LOCATIE

Vlaams Parlement

Leuvenseweg 27 1000 Brussel (bezoekersingang)

DEELNAMEPRIJS & ACCREDITATIE

Deelname aan dit Woonimpulsmoment is gratis. Advocaten of notarissen die wensen gebruik te maken van de accreditatiemogelijkheid, kunnen de nodige informatie terugvinden op de website.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

www.iedereenthuis.be

CONTACT

E iedereenthuis@cdenv.be

T 02 552 43 12

NOTEER ALVAST De dialoog stopt niet na dit ene impulsmoment. Ook de sociale woonmarkt, nieuwe woonvormen en de woonfiscaliteit komen zeker nog aan bod. Elk impulsmoment wordt gevolgd door Woontafels, waar we het debat verdiepen. Het einddoel? Concrete beleidsvoorstellen voor de woonmarkt van de toekomst. Hopelijk kunnen we ook hiervoor op uw expertise rekenen.

Alvast hartelijk welkom op de Woontafels Private Huur. U mag snel meer praktische info verwachten.

26/04/2016 – Woninghuurwet (begeleiding door Vlaams volksvertegenwoordiger An Christiaens)

10/05/2016 – Woonkwaliteit (begeleiding door Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman)

31/05/2016 – Betaalbaarheid (begeleiding door Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka)

14/06/2016 – Fiscaliteit (begeleiding door Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Van den Heuvel)

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon