Eind april beslissing over wielerpiste Zolder


In maart 2014 maakte de Regering de bouw van de overdekte wielerpiste in Zolder bekend. Begin maart raakte bekend dat de ramingen geen rekening hielden met 21% btw-bijdrage en het project bijgevolg nog financiële middelen mist. Minister van Sport Philippe Muyters verzekerde Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) dat hij alle vertrouwen behoudt in het project. De vzw Cycling Friends die het project aanstuurt heeft de feedback van de btw-administratie verwerkt en een sterker dossier ingediend. Eind april valt de definitieve beslissing.

De wielerpiste in Zolder zou na het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent de tweede Vlaamse overdekte wielerpiste worden, een noodzakelijk en ambitieus project voor de Vlaamse wielersport. Zonder btw werd het project geraamd op minstens 19 miljoen EURO zonder btw, een financiering die gedragen werd door de verschillende betrokken partners. Vlaanderen zou 5,6 miljoen zou financieren, de provincie 6 miljoen vanuit Limburg Sterk Merk. De rest van de investering gebeurt door het gemeentebestuur van Heusden-Zolder (4,1 miljoen), de Belgische en Vlaamse Wielerbond (1 miljoen) en privésponsors.

Die financiële inspanningen blijken nu niet genoeg. De btw-inspectie liet weten voor de realisatie van de wielerpiste toch 21% btw te eisen, hetgeen het bedrag van de oorspronkelijke raming aanzienlijk verhoogt. Sport Vlaanderen benadrukte eerder dat dit niet betekent dat de plannen worden afgeblazen. Het indienen van een gewijzigd dossier moet alsnog een oplossing bieden voor de problematiek. Als de nieuwe aanvraag niet wordt goedgekeurd moet het project op zoek naar extra financiering. Dat ligt volgens minister Muyters erg moeilijk. Hij benadrukt dat hij geen bijkomende middelen voorziet bovenop de 5,6 miljoen euro die Vlaanderen nu al financiert. Indien er bijkomende middelen nodig zijn zal bij private partners aangeklopt worden.

An Christiaens:

“Het is de taak van Vlaanderen om talenten kansen te bieden en te investeren in topsportinfrastructuur voor één van onze meest succesvolle sporten. De topsporters van morgen hebben nood aan mogelijkheden om professioneel te trainen en of dat wel of niet gebeurt mag niet afhangen van btw. Het is aan de minister om ambitie te tonen en te zorgen dat het project er komt. De overdekte wielerpiste is een bovenlokale investering waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij de lokale besturen ligt, maar bij Vlaanderen. Dat moet alle middelen en mogelijkheden inzetten om het project te realiseren.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon