Asfaltwerken voor 2016 gestart


Sinds 2015 wordt er –naast de winterherstellingen die worden uitgevoerd- € 250.000 besteed aan hernieuwing van asfaltwegen. Voor 2016 wordt in een eerste fase 113.000€ uitgevoerd. De keuze van prioriteiten in herstellingen is gebaseerd op de onafhankelijke conditiemeting die werd uitgevoerd door studiebureau Grontmij.

  • Op de Leopoldwal en in de Oude Kerkstraat, de Kremersstraat en de Appelarenstraat starten de werken tussen 22 en 24 maart. Hier wordt het bestaande wegdek afgeschraapt, daarna wordt de asfaltverharding vernieuwd.

  • Dezelfde werken worden uitgevoerd in de Europalaan, de Verbindingsstraat, de Verenigde Natiënlaan en de Sint-Antoniusstraat. In deze straten zijn de voorbereidingswerken voorzien tussen 21 en 23 maart.

  • In een aantal andere straten worden herstellingswerken uitgevoerd, met name in de Smalstraat, de Sint-Lutgartstraat en de Oude Blaarstraat, op Agnetenberg, Achter de Kerk en aan de binnenzijde van de Eeuwfeestwal en Pliniuswal.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon