Enquête: mobiliteit op maat van de motorrijder


Op zondag 20 maart wordt de aftrap van het nieuwe motorseizoen gegeven met de ‘Dag van de Motorrijder’. Traditioneel ook het moment waarop steeds meer motorrijders zich in het verkeer begeven. Hoewel de perceptie vaak tegen zit, zijn zij erg kwetsbaar. Een echt verkeersveiligheidsbeleid beschermt elke weggebruiker. CD&V wil daarom dat Vlaanderen werk maakt van een volwaardige plaats voor de motorrijders in het Vlaamse verkeersbeleid. An Christiaens, Vlaams parlementslid voor CD&V en lid van de commissie Mobiliteit, lanceert als eerste stap een enquête die peilt naar ervaringen en aanbevelingen van motorrijders in Vlaanderen. De enquête kan je als motorrijder invullen op https://nl.surveymonkey.com/r/motorrijders.

Volgens cijfers van de FOD Economie waren er in 2015 465.789 motorfietsen in België, ten opzichte van 2014 een stijging met 2%. Tegenover 2010 is het aantal motorfietsen met 11% gestegen. In totaal maken motoren nu 6,5% uit van het Belgische wagenpark. De populariteit van de motorfiets brengt ook risico’s met zich mee. Niet in het minst voor de motorrijder zelf. Nu het lenteweer motorrijders naar buiten lokt roept het BIVV weggebruikers op om extra voorzichtig te zijn na ongevallen met motorrijders het voorbije weekend. Uit hun rapport @Risk (2014) blijkt dat ongeveer 11% van de doden en zwaargewonden op de Belgische wegen motorrijders zijn, terwijl ze maar 1% van het totaal afgelegde kilometers vertegenwoordigen. Het risico op ernstige of dodelijke verwondingen ten opzichte van een autobestuurder ligt per kilometer 57 keer zo hoog. Een motorfiets blijft het meest risicovolle verplaatsingsmiddel: 1 op 7 motorfietsers raakt ooit in zijn leven ernstig gewond bij een ongeval.

DAG VAN DE MOTORRIJDER

Om de aandacht te vestigen op veilig motorrijverkeer organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) op 20 maart de Dag van de Motorrijder. De lente is traditioneel de start van het nieuwe motorseizoen. Die dag kunnen motorrijders op verschillende plaatsen in Vlaanderen hun rijvaardigheden gratis opfrissen op een afgesloten parcours. Na een test op het terrein krijgen ze persoonlijke tips en tricks van een ervaren motorinstructeur. Want het is natuurlijk in de eerste plaats aan de motorrijder zelf om het risico te beperken, al volstaat dat niet. Want zelfs al doet de motorrijder alles zoals het hoort, dan nog blijft hij kwetsbaar. En dus moeten ook de andere weggebruikers en de overheid mee het bad in.

An Christiaens (Vlaams Parlementslid voor CD&V):

“Het verkeer wordt steeds drukker en dat vergt van elke weggebruiker een hoge rijvaardigheid. Het is belangrijk dat motorrijders hun motor beheersen en de wegcode respecteren, maar ook dat elk type weggebruiker respect heeft voor de motorrijders op de baan. Het is belangrijk dat de aandacht voor de motorrijder blijft, niet enkel bij de start van het mooi weer, maar het hele jaar door. ”

ENQUÊTE

An Christiaens lanceert een enquête waarbij ze polst naar de bezorgdheden van motorrijders en hun aanbevelingen voor meer verkeersveiligheid. FEBIAC verspreidt de enquête via hun website en de nieuwsbrief, MAG (Motorcycle Action Group) doet dit via een mailing en zal de enquête opnemen in hun magazine. De resultaten zullen gebruikt worden voor concrete beleidsaanbevelingen.

An Christiaens:

“De bedoeling is om naast de bevindingen uit de verschillende studies ook de ervaring op het terrein te valideren. Wie vaak op weg is met de motor op Vlaamse wegen merkt meteen welke pijnpunten er zijn en op welke maatregelen het beleid zou kunnen inzetten.”

CONCRETE AANBEVELINGEN

De toename van het aantal motorfietsen vraagt flankerende maatregelen op vlak van infrastructuur, opleiding en sensibilisering. De enquête dient dan ook om enkele voorstellen af te toetsen bij het motorrijderspubliek.

An Christiaens:

“De stap naar bijkomende opleiding is voor elke weggebruiker groot, maar met gerichte initiatieven kan je een kwetsbare doelgroep veilig op weg helpen. Tijdens screenings kunnen motorrijders op een laagdrempelige manier testen hoe ze hun rijvaardigheid kunnen verbeteren. De Dag van de Motorrijder is een goede zaak, maar ook op andere momenten moet zo’n screening mogelijk zijn. Hoe kleiner de stap om jezelf te testen, hoe groter de kans dat motorrijders hierop ingaan.”

Ook de weginfrastructuur heeft een belangrijke invloed op de veiligheid. Op initiatief van minister Hilde Crevits stelde AWV vorige legislatuur een Vademecum Motorrijdersvoorzieningen op, dat ook beschikbaar is voor lokale besturen. Er werd al ingezet op het installeren van vangplanken en het aanpassen van de wegmarkering, maar toch is er wat motorrijdersvoorzieningen betreft nog heel wat werk aan de winkel. Een monitoring van het wegdek specifiek voor motoren zou hiervoor een oplossing bieden. Voor fietspaden gebeurt dit bij AWV al met de zogenaamde fietsprofilometer, een meetfiets waarmee de staat van de fietspaden geregistreerd.

An Christiaens:

“Om verkeersveiligheid te garanderen moet de motorfiets een volwaardig onderdeel vormen van het wegenbeleid. we moeten bekijken op welke manier we dit kunnen realiseren. AWV zou bij hun wegenrapport extra criteria kunnen opnemen om de veiligheid van de motorrijders te garanderen, zoals bijvoorbeeld de stroefheid van de verf en de aanwezigheid van vangplanken. Gebruikers kunnen hierbij zeker betrokken worden. Dat moet kunnen door bevragingen van de doelgroep zoals nu al gebeurt bij automobilistenverenigingen, maar waarom ook geen meetmotorfiets ontwikkelen? Objectieve waarnemingen kunnen het wegenonderhoud helpen verbeteren.”

WEDERZIJDS RESPECT

Verkeersveiligheid wordt pas gegarandeerd als alle weggebruikers rekening houden met elkaar. Ook al neemt het aantal motorrijders toe, toch is hun aanwezigheid nog niet vanzelfsprekend. Het grootste probleem bij aanrijdingen tussen motorrijders en een andere weggebruiker is de moeilijke zichtbaarheid van de motorfietser. De sensibilisering van zowel motorrijders als automobilisten is een noodzakelijke stap voor meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon