Meer aandacht voor de motorrijder: plenaire vergadering 16 maart 2016.


De lente is in het land, en dat is voor veel motorrijders ook het moment om hun machine van stal te halen. Het plezier van een motorrit brengt helaas ook risico’s met zich mee. Motorrijders blijven een zeer kwetsbare groep weggebruikers. An Christiaens vroeg tijdens de plenaire vergadering aan minister van mobiliteit Ben Weyts op welke manier hij motorrijders de nodige bescherming wil bieden.

Het BIVV bracht op 17 maart 2016 goed nieuws: het aantal motorongevallen is de afgelopen tien jaar met een kwart afgenomen, terwijl er in dezelfde periode 30 procent meer motorfietsen werden ingeschreven. Toch hebben motorrijders nog steeds 57 keer meer kans om betrokken te raken bij een letselongeval dan een autobestuurder. Er kan dus nog heel wat gebeuren om verkeersveiligheid te garanderen.

Ben Weyts gaf aan te willen inzetten op verschillende fronten: aandacht in de opleiding van automobilisten, de mogelijkheid tot opfriscursussen voor de motorrijder zelf en de handhaving van het verkeersreglement. In de hervorming van de rijopleiding voorziet hij het element risicoperceptie, waarbij wagenchauffeurs in hun opleiding ook echt rekening moeten houden met andere weggebruikers zoals de motorrijders. Vandaag is daarvoor niets voorzien. Ten tweede wijst Ben Weyts op de mogelijkheid voor de motorrijder om een opfriscursus te volgen. Dat kan op Dag van de Motorrijder op 20 maart. De minister geeft aan dat behalve voor Dag van de Motorrijder ook voor andere, meer uitgebreide opfriscursussen kan gekozen worden. Het beleidsdomein mobiliteit geeft daarvoor een bijdrage om de kostprijs terug te brengen van 165 EUR naar 99 EUR. Tenslotte wees de minister op de uitrol van de ANPR-camera’s om weggebruikers die zich niet aan de regels houden te betrappen. In haar repliek wees An Christiaens op een ander essentieel onderdeel voor verkeersveiligheid: de weginfrastructuur. Ze stelde de vraag naar motorvriendelijke investeringen op de wegen van het Vlaamse Gewest. Minister Weyts verzekerde het beginsel te hanteren dat men overal waar wegenwerken zijn een verkeersveilige weg achterlaat. Ook zou de installatie van vangplanken in de bochten bijna volledig zijn afgerond. In Oost-Vlaanderen zijn er volgens de minister nog enkele prioritaire locaties waar dit dient te gebeuren.

An Christiaens pleit voor een continue aandacht voor de motorrijder als volwaardige weggebruiker:

“De jaarlijkse Dag van de Motorrijder is het startpunt voor de aandacht van de motorrijder als kwetsbare weggebruiker, maar die aandacht moet er het hele jaar door zijn. Dat geldt zeker voor het beleid. We vragen met aandrang om initiatieven die de veiligheid van motorrijders bevorderen. Dat gaat om sensibilisering van zowel de motorrijder als de andere weggebruikers, maar ook om een aangepaste infrastructuur om zware ongevallen te vermijden. Meer aandacht voor de motorrijder betekent immers meer verkeersveiligheid voor iedereen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon