SALK: Limburgse economie structureel versterken


Het gaat de goede kant op met de Limburgse economie, dat is de voorzichtige conclusie van de Commissie Algemeen Beleid op 8 maart in het Vlaams Parlement. Minister-president Geert Bourgeois lichtte er het tussentijdse evaluatierapport van SALK toe. Onze provincie staat sterker dan bij de sluiting van Ford Genk maar blijvende aandacht is nodig om het economisch weefsel structureel te versterken. Het creëren van jobs, het ontwikkelen van de Ford-site, de opvolging van de SALK-projecten en een sterk mobiliteitsbeleid zijn hiervoor de actiepunten van de Vlaamse regering.

De werkloosheidsgraad in Limburg wordt kleiner. In februari 2015 bedroeg die nog 9,1% en 1 jaar later is dat nog 8,1%. De vooruitgang is nog duidelijker zichtbaar in de cijfers op jaarbasis van de VDAB. Eind februari 2016 telde Limburg 32566 niet-werkende werkzoekenden, 2975 werkzoekenden minder dan in 2015. Met een daling van 8,4% op jaarbasis zet Limburg een beter resultaat neer dan de rest van Vlaanderen. We nemen wel sterke regionale verschillen waar: in het Maasland (Maasmechelen) en Midden-Limburg (Genk) is het aantal niet-werkende werkzoekenden hoger dan de rest van Limburg. Van de niet-werkende werkzoekenden is 43,6% laaggeschoold. Een positieve kentering is dat in Limburg de werkloosheid bij laaggeschoolden 7,9% is gedaald tegenover vorig jaar. Toch blijft het een indicatie dat sterk moet ingezet worden op opleiding en begeleiding bij de zoektocht naar werk. In 2015 registreerde de VDAB 18026 vacatures in Limburg, een stijging van 18,7%. Daarmee doet Limburg het beter dan het Vlaams gemiddelde. Om het creëren van jobs te stimuleren zet Vlaanderen in op het aantrekken van investeerders. Vooral in grensgebieden, waaronder Limburg, is de concurrentie met de buurlanden het grootst. Getuige daarvan zijn de belangrijke investeringsdossiers die Limburg misliep omdat de arbeidskost over de grens in Nederland goedkoper is. Naast de maatregelen die op federaal vlak genomen worden om de loonkost te doen dalen, is ook de erkenning van de ontwrichte zones van belang. Als een gebied erkend wordt als ontwrichte zone kunnen bedrijven genieten van gunstige voorwaarden. Er zijn op dit moment 33 aanvragen ingediend, waarvan 23 uit Limburg.

Na de sluiting van Ford Genk werden 4956 arbeiders van Ford en de toeleveringsbedrijven veroordeeld tot werkloosheid. Daarvan vond 39% intussen een andere job, 22% geniet van de vrijstellingsregeling en 2,4% is ziek. Nog 36,2% is werkzoekend, en hiervoor ontwikkelt de VDAB een bijkomend actieprogramma dat inzet op opleiding en begeleiding. Voor de terreinen van Ford Genk wordt er op dit moment een masterplan ontwikkeld door studiebureau Technum. Sinds 1 januari 2016 is de Vlaamse overheid officieel eigenaar van de site. De oplevering van het masterplan wordt in het voorjaar van 2016 verwacht. Op basis van het masterplan zal de Vlaamse regering de ontwikkelingsmogelijkheden aftoetsen in samenwerking met de socio-economische stakeholders uit Limburg.

Van de SALK-projecten zit de meerderheid op schema of is succesvol afgerond. Minister van Werk Philippe Muyters maakte intussen bekend dat hij 78,7 miljoen vrijmaakt voor de realisatie van vijf projecten. Flanders Make, de T2 Campus, EnergyVille, Innovatiecentrum Limburg en Locate in Limburg zijn business cases die de specialisatiestrategie van de Vlaamse overheid representeren. Door in te zetten op clusterbeleid wil Vlaanderen in Limburg bedrijven aantrekken die elkaar versterken en zo de economie in de regio een structurele boost geven. Voor de financiering wordt ook een beroep gedaan op EFRO-middelen, goed voor 26,9 miljoen euro. Van de SALK-projecten zijn er 11 gerealiseerd, liggen 109 projecten op schema en zijn er 4 in voorbereiding. Voor 9 projecten is een vertraging merkbaar en 5 projecten zijn stopgezet, maar met een 87% succesvolle projecten kan het SALK rekenen op een positief traject.

De Limburgse economische groei kan enkel bestendigd worden als er ook op andere beleidsvlakken vooruitgang wordt gemaakt. De ontsluiting van de provincie is een topprioriteit en dat bevestigd ook Geert Bourgeois. Hij pleit voor de Spoorlijn Hasselt-Neerpelt als absolute topprioriteit. Naast de spoorlijn zijn ook het Spartacusplan en de Noord-Zuidverbinding cruciaal voor onze provincie.

An Christiaens:

"De veerkracht van de provincie Limburg is de voorbije jaren duidelijk zichtbaar geworden. Het komt er nu op aan die groei te bestendigen en met de nodige daadkracht vooruitgang te boeken op politiek en economisch vlak. De steun van de Vlaamse overheid is een hefboom voor economische bloei maar ook op het terrein werken partners hard om van onze provincie een economisch aantrekkelijke regio te maken. Ook na de afloop van SALK moet Limburg immers blijven groeien tot haar volle potentieel."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon