1.185.446 euro steun voor Limburgs platteland


Jaarlijks kent Vlaamse Regering via het Plattelandsfonds subsidies toe aan gemeentelijke projecten die leven en werk op het platteland stimuleren. In 2015 ontvingen 7 Limburgse gemeenten financiële steun, samen goed voor 1.185.446 euro. De subsidies zullen gebruikt worden voor verbeteringen in het wegennetwerk, het onderhoud van fiets- en wandelroutes, de leefbaarheid van de dorpen en het ontwikkelen van landbouwgrond.

De Vlaamse Regering zet in op economische en ruimtelijke ontwikkeling van het platteland maar wil dat doen zonder de leefbaarheid en het unieke karakter van het platteland aan te tasten. Met de Plattelandsdoelstellingen formuleert ze hiervoor een kader. De doelstellingen vragen aandacht voor landbouw en ruraal ondernemen maar ook ruimte voor toerisme en recreatie. De kenmerkende open ruimte moet hierbij gevrijwaard en verder ontwikkeld worden. Een functioneel wegennet en onderhoud en beheer van waterwegen zijn daarvoor van cruciaal belang. Om de levenskwaliteit van plattelandsbewoners te garanderen stimuleert Vlaanderen de leefbaarheid van de dorpen en wil ze de nodige aandacht besteden aan kwetsbare groepen.

De plattelandsgemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de doelstellingen. Om hen daarbij te ondersteunen voorziet het Vlaamse Plattelandsfonds jaarlijks voor maximaal 50 gemeenten in financiering voor de uitvoering van projecten. De gemeenten dienen hiervoor een project in bij de VLM. De Vlaamse Regering bepaalt voor een periode van 6 jaar, samenvallend met de gemeentelijke beleidscyclus, welke gemeenten geselecteerd worden.

In 2015 werden in Limburg 7 gemeenten geselecteerd voor een subsidiëring door het Plattelandsfonds, zo laat minister Joke Schauvliege weten. Limburg mag rekenen op een bedrag van 1.185.446 euro voor de komende 6 jaar. In Borgloon wordt de uitvoering van de ruilverkaveling in Jesseren financieel ondersteund. In Peer, Meeuwen-Gruitrode, Heers, Gingelom en Voeren wordt geïnvesteerd in het wegennetwerk met aandacht voor fietsroutes en voet- en wandelpaden. Ook in Heers mag het groenbeheer rekenen op financiële tegemoetkoming. De kleinste gemeente van Vlaanderen, Herstappe, krijgt steun voor het verhogen van de leefbaarheid in de gemeente.

An Christiaens:

“Voor Limburg is de steun van het Plattelandsfonds bijzonder belangrijk. Ons platteland is niet enkel een plek voor ontspanning en een toeristische trekpleister, maar ook een onmisbaar onderdeel van onze economie en een gebied waar vele inwoners een thuis vinden. Dat Limburg één van de provincies is die het meeste subsidies ontvangen is een erkenning van Vlaanderen dat het platteland bij ons belangrijk is en die overtuiging moet ook in de toekomst op de agenda blijven.” Rechtzetting HBVL: An Christiaens is Vlaams Parlementslid voor CD&V, dat spreekt.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon