Vorming voor lokale kinderopvanginitiatieven


Dagelijks zorgen talloze personeelsleden van de verschillende opvanginitiatieven er voor dat onze kinderen een fijne opvang hebben voor, tijdens en na de schooluren.

An Christiaens, schepen van Kinderopvang

“Enkel via samenwerking met de lokale actoren kan het stadsbestuur haar beleid afstemmen op wat bij ouders en opvoeders leeft. De wisselwerking tussen alle betrokkenen zorgt er voor dat de noden en vragen naar boven komen.”

Erkende opvanginitiatieven dienen op regelmatige basis vormingen aan te bieden voor hun personeel. Alzo kan de begeleiding hun vaardigheden bijschaven en blijven ze op de hoogte van de laatste trends binnen de wereld van de opvoedkunde.

Het stadsbestuur heeft zich geëngageerd om de lokale actoren hierin te ondersteunen. Samen met hen gaat de stad op zoek naar relevante vormingen en coördineert dit vanuit het LOK (lokaal Overleg Kinderopvang).

Een eerste vorming is gepland voor a.s. woensdag 2 maart en zaterdag 5 maart.

“Steeds vaker worden begeleiders in de opvanginitiatieven geconfronteerd met agressie. Niet alleen tussen kinderen onderling maar ook agressie naar hen als begeleider komt meer en meer voor. Samen met Impuls vzw gaan de deelnemers op zoek naar hoe zij als begeleider het beste omgaan met dit soort situaties. Vanuit de eigen kennis en kunde worden er nieuwe tools aangereikt.”

Door het grote aantal geïnteresseerden wordt deze vorming 2 maal gegeven.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon