Masterplan bivakplaatsen in laatste rechte lijn


De Vlaamse regering heeft op voorstel van de ministers Sven Gatz, Ben Weyts en Joke Schauvliege haar goedkeuring verleend aan het masterplan Bivakplaatsen. Na de adviezen van de bevoegde adviesraden en de Vlaamse Jeugdraad staat niets de uitvoering van het plan nog in de weg.

Het masterplan spitst zich toe op drie grote actieterreinen. Een eerste actieterrein richt zich op het wegwerken van de overregulering en een betere communicatie tussen jeugdgroepen en gemeenten. Jeugdbewegingen ervaren nu nog vaak problemen bij het uitzoeken van allerlei praktische aangelegenheden wanneer ze in een gemeente op kamp gaan. Het masterplan wil gemeenten aanmoedigen hun onthaalbeleid te verbeteren. Een welkomstbrochure of een vrijwilliger inzetten die hen direct wegwijs maakt zijn goede praktijkvoorbeelden.

Daarnaast opent het masterplan nog meer mogelijkheden voor de inrichting van speelzones in bossen en natuurreservaten. De reglementering rond kampvuren zal ook tegemoetkomen aan de vragen van de jeugdbewegingen om dichter bij hun bivak een veilig kampvuur te mogen maken. Een tweede actieterrein focust op oplossingen om het tekort aan kampplaatsen weg te werken en jeugdgroepen in de piekperiode van de zomervakantie aan betaalbaar kampeermateriaal te helpen. Ten derde focust het masterplan op het samenbrengen van alle nuttige informatie over kampeer- of verblijfsmogelijkheden zodat er een nog beter overzicht wordt gemaakt van alle beschikbare plaatsen.

Coördinerend minister van Jeugd Sven Gatz: ‘Met het masterplan Bivakplaatsen willen we jeugdgroepen nog beter ondersteunen wanneer ze op kamp trekken. Zo willen we gemeenten aanmoedigen jeugdverenigingen van bij hun aankomst warm welkom te heten door hen meteen de nodige informatie te bezorgen over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Meeuwen-Gruitrode en Marche-en-Famenne zijn hier alvast mooie voorbeelden van.”

Ben Weyts: “Ik blijf verder investeren in jeugdverblijven om het aanbod aan kampplaatsen op peil te houden. Maar ik ga ook na hoe we innovatieve projecten zoals bijvoorbeeld jeugdverblijven in de stad verder kunnen stimuleren. Lokale besturen die dat willen, kunnen een beroep doen op de expertise die aanwezig is bij Toerisme Vlaanderen.”

Joke Schauvliege: “De beleving van de natuur voor de jeugd is een van de speerpunten van mijn beleid. Die beleving vergroot het draagvlak en de verbondenheid met hun omgeving. Onze jongeren moeten nog echt kunnen ravotten, zonder al te veel administratieve zorgen.”

Sven Gatz: ‘We hopen het plan over enkele maanden definitief in werking te kunnen stellen, zodat de zomerkampen van onze honderden jeugdverenigingen en jeugdorganisaties in optimale omstandigheden plaats kunnen vinden.’

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon