Hoorzittingen over de huur van studentenkamers


Wie een huurovereenkomst voor een studentenkot afsluit heeft maar weinig wettelijke regels om op terug te vallen. In discussies over de duur van het contract, de prijs, de waarborg,… hebben huurder en verhuurder weinig zekerheid. Collega volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers verzamelde bekommernissen bij alle partijen en bundelde de oplossingsvoorstellen in een conceptnota. De nota, die mee gedragen werd door mezelf en andere CD&V-collega’s, vormt de basis voor een mogelijk juridisch kader. In het voorjaar van 2016 wordt de discussie aangegaan met alle betrokken partijen tijdens verschillende hoorzittingen. Studentenverenigingen, huisvestingsdiensten, lokale besturen, eigenaars en vastgoedmakelaars komen hierbij aan bod. Het resultaat van de discussie moet leiden tot een decretale verankering van de huurregeling van studentenkamers. De link naar de conceptnota vind je HIER terug. Op de WEBPAGINA van de Commissie Wonen vind je de verslagen en de agenda van de hoorzittingen. Wie graag volgt op Facebook kan dat via de pagina ZOT VAN JE KOT.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon