Spartacus: samen sterk voor Limburgse dossiers


OPINIE

Het Spartacusplan, een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer waarmee de Limburgse mobiliteit een inhaalbeweging maakt, is sinds 2004 opgenomen in het regeerakkoord. Het voorziet in regionale verbindingen op de grote vervoersassen van Hasselt met Maastricht, Maasmechelen en Noord-Limburg. Voor sneltram 1 van Hasselt naar Maastricht is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend in maart 2014 maar duiken problemen op aan Nederlandse zijde. De tram die van station Hasselt naar station Maastricht moet sporen kan niet naar het eindpunt door problemen met de Wilhelminabrug. De Nederlandse Raad van State boog zich over het dossier en een uitspraak zou volgen op 3 februari. Die beslissing is zes weken uitgesteld en dat is de zoveelste vertraging in het dossier.

SNELTRAM HASSELT-MAASTRICHT: SAMEN STERK

Files breken record in 2015. Klaverblad slibt weer dicht. In 2020 enkel nog station in Hasselt. De voorbije weken spraken de krantenkoppen over mobiliteit in Limburg boekdelen. Van wegen die straks vol staan tot openbaar vervoer dat maar niet lijkt te sporen, er is duidelijk nood aan een strategisch plan voor Limburg letterlijk stilstaat. Het Spartacusplan is een knooppuntennetwerk van openbaar vervoer waarmee de Limburger zich vlot verplaatst doorheen zijn provincie.

Voor tramlijn 1 is de overeenkomst tussen Maastricht en Vlaanderen ondertekend in maart 2014. Kort daarna bleek door infrastructurele problemen aan de Wilhelminabrug een eindhalte aan station Maastricht niet haalbaar. Van uitstel komt afstel, die gedachte spookt door het hoofd van veel Limburgers. Op de nieuwjaarsreceptie van de provincie bracht de gouverneur die vrees onder woorden. Door de malaise rond tramlijn 1 zakt de moed soms in de schoenen. We wachten vanaf de zijlijn op de uitspraak van de Raad van State in Nederland en op de reactie van Maastricht. De tram die twee Limburgen moet verbinden maakt de kloof tussen beiden diep maar dat betekent niet dat overbruggen onmogelijk is.

Aan Vlaamse zijde hebben gemeenten al overeenkomsten gesloten met Wegen en Verkeer, De Lijn en Infrabel om ruimte te maken voor de sneltram. Hun investeringen rekenen op de komst van tramlijn 1. Tramlijn 2 en 3 staan in de startblokken en ook de geplande spoorlijnen en snelbussen hebben baat bij een vlotte uitrol. Spartacus is een totaalpakket en Hasselt-Maastricht is beslist beleid. Als Limburgse politici moeten we de rangen sluiten. Het kan geen kwaad ons flexibel op te stellen maar de overeenkomst heeft een bindende kracht. Een gefaseerde uitvoering met een tijdelijke halte voor de brug aan Mosae Forum moet mogelijk zijn met de garantie dat de tram uiteindelijk spoort van station naar station. Elke partner kan zo zijn engagement nakomen maar krijgt daarvoor de nodige beweegruimte.

De ambitie om in Limburg het vervoersnetwerk te geven dat het verdient mag niet begraven worden. We willen dat onze provincie het potentieel dat ze in zich draagt kan waarmaken. Met SALK maken we werk van economische groei en zetten we in op onderwijs, toerisme en mobiliteit. Openbaar vervoer is een noodzakelijke schakel om die pijlers verder te ontwikkelen. Al meer dan tien jaar wacht Limburg op het openbaar vervoersnetwerk waar het recht op heeft. Enkel als we de handen in elkaar slaan kunnen we van de Limburgse mobiliteit ook op Vlaams en federaal niveau een prioriteit maken.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon