Tegen 2017 twee afslagstroken en een extra rijstrook voor het het Klaverblad


De verkeersdruk in Vlaanderen neemt jaarlijks toe met twee tot drie procent. Ook in Limburg zijn de gevolgen voelbaar, met voor het eerst structurele fileproblemen op het grondgebied van de provincie. De voorbije herfst stond het verkeer tussen Tessenderlo en Hasselt bijna dagelijks stil, en dat in beide richtingen. Om de verkeersdoorstroom op de Limburgse verkeersas vlotter te doen neemt het Agentschap Wegen en Verkeer twee belangrijke maatregelen. Er zal een bijkomende afslagstrook voorzien ter hoogte van de brug over het Albertkanaal en de E314 krijgt op die plaats ook een extra rijstrook. Dat antwoordde minister Ben Weyts op een vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens in de Commissie Mobiliteit.

Eind 2015 werden problemen met de verkeersdoorstroom bij de verkeerswisselaar in Lummen aangekaart. De verkeerswisselaar geldt als één van de best ingeplante verkeerswisselaars in Vlaanderen, maar tegenwoordig stremt het verkeer er op de snelwegen.

Om die uitdaging het hoofd te bieden stelt mobiliteitsexpert en professor aan de Universiteit Hasselt Willy Miermans voor de snelheid permanent te beperken tot 60 à 70 km per uur en het snelheidsverschil tussen vrachtwagens en personenwagens af te schaffen. Volgens minister Ben Weyts is de snelheidsverlaging in het geval van de verkeerswisselaar enkel zinvol bij homogene verkeersstroom, net als het afschaffen van de verschillen in snelheidsbeperking voor vrachtwagens en personenwagens. Door het grote aantal op- en afritten zijn weefmanoeuvres op ons wegennet noodzakelijk voor de doorstroming en de snelheidsverschillen zorgen ervoor dat die vlot gebeuren, dus volgens minister Weyts bieden de voorstellen van professor Miermans geen soelaas.

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt wel werk van enkele quick-wins om de verkeersdoorstroom te verbeteren. De komende jaren voert het Agentschap twee belangrijke wijzigingen door. Ter hoogte van de brug over het Albertkanaal zal de wegmarkering worden aangepast om een bijkomende afslagstrook te creëren. Op die manier zal het verkeer dat op de E314 van Heerlen naar Antwerpen rijdt zich kunnen verdelen over twee afslagstroken. De situatie is vergelijkbaar met die van de E314 in Leuven, waar in de richting Hasselt ook een extra afslagstrook gecreëerd werd. Gelijktijdig met de verhoging van de brug over het Albertkanaal zal ook een bijkomende rijstrook op de E314 worden gerealiseerd. De aanbesteding van de brugverhoging staat gepland voor 2017. De wegmarkering die zorgt voor een extra afslagstrook zal nog daarvoor aangebracht worden.

An Christiaens:

“Dat het AWV investeert in quick-wins om ook in Limburg de verkeersdruk te doen dalen is positief. De investeringen om de verkeersdoorstroom op de E314 in Lummen te verbeteren zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Voor het ontwerp ervan trekt AWV in 2016 50.000 EUR uit en voor de realisatie wordt 3.000.000 EUR voorzien in 2017. Toch moeten we in Limburg werk maken van een én-énverhaal om het autoverkeer te doen dalen en tegelijk infrastructurele oplossingen te voorzien, ook buiten de E314. De Noord-Zuidverbinding, de omleidingswegen en de aansluiting van Sint-Truiden met de E40 zijn noodzakelijke schakels in het Limburgse mobiliteitsverhaal en ook daar rekenen we op investeringen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon