Rioleringswerken in Overrepen


"Stad Tongeren investeert historisch veel in aanleg van stoepen, wegen en riolering, zowel in het centrum als in de dorpen. In de komende jaren zal zo onder andere Overrepen een grondige herinrichting krijgen," laat schepen van Openbare Werken An Christiaens weten.

De riolering en de wegenis zal aangepakt worden in verschillende fases. Momenteel zijn de werken aan het kruispunt 'zwart punt' Hasseltsesteenweg, Sint-Laurensstraat, Lerestraat in uitvoering. Einde van deze werken is voorzien eind februari 2016.

Aansluitend hierop zullen de riolering en de wegenis van de Lerestraat en de Butsstraat vernieuwd worden. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Infrax en de stad Tongeren. Aan de bewoners wordt een eerst voorontwerp voorgesteld op een infovergadering op donderdag 7 januari om 19h30. De uitvoering van deze werken zijn gepland te starten na het bouwverlof 2016 (augustus/september 2016).

De wegenis is voorzien in asfalt en de stoepen in betonstraatstenen. In de Lerestraat zijn aan weerszijden van de weg fietssuggestiestroken in gekleurde beton ontworpen.

In de Butsstraat zal een wachtbekken aangelegd worden om het regenwater te bufferen.

Aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel is ten koste van Infrax en bedraagt ongeveer €500.000. De aanleg van wegenis en stoepen bedraagt €300.000 en is ten koste van stad Tongeren.

Aansluitend op deze werken worden de wegenis en de riolering van de Sint-Laurensstraat en de Overrepenstraat aangepakt. Hierover wordt er 4 februari een hoorzitting voor de inwoners georganiseerd.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon