Ruimte voor jeugd : Mulkenhal wordt jongerencentrum en kinderopvang


De voormalige tennishal van Plinius wordt verbouwd en krijgt een nieuwe bestemming. Architect DFM Architectural Office kreeg de opdracht en werkte een plan uit op basis van het programma van eisen.

De Mulkenhal werd in 2006 door de NV Plinius aangekocht. Op vraag van de stad Tongeren werden de mogelijkheden onderzocht om in deze hal naast speelpleinwerking ook buitenschoolse kinderopvang en een Jongerencentrum te huisvesten. De gemeenteraad keurde in juni 2015 het dossier goed. In augustus 2015 werd het architectenbureau DFM Architectural Office aangesteld om een plan uit te werken op basis van een programma van eisen. Inmiddels zijn de nodige adviezen (Kind&Gezin, Brandweer, Toegankelijkheidsbureau, EPB,…) ingewonnen. Rekening houdend met deze adviezen, werd het budget verhoogd tot 1,3 miljoen euro. Op 21 december 2015 werd de bouwaanvraag ingediend. Thans wordt het lastenboek samengesteld en kortelings wordt de aanbesteding van de werken bekendgemaakt.

An Christiaens, schepen van Jeugd en Kinderopvang:

“ De jeugdraad verleende een unaniem positief advies aan voorgelegde plannen. De nieuwe Mulkenhal wordt 2.747m² groot en de bestaande infrastructuur zal maximaal benut worden. Er wordt op een budgetvriendelijke maar ingenieuze wijze omgegaan met materialen, verwarming, verluchting en daglicht. De voorzijde van de Mulkenhal – aan de zijde van het Pliniuspark – wordt gereserveerd voor de buitenschoolse kinderopvang . Via een ontvangstbalie komen de kinderen terecht in een centrale speel- en leefruimte. Van hieruit is er toegang tot de specifieke ruimtes (computerruimte, snoezelruimte, slaapzaal, motorische ruimte, eetzaal,…). De buitenruimte wordt gedeeltelijk overdekt. De volledige inrichting gebeurt conform de verplichtingen die Kind&Gezin voorschrijft.”

Momenteel is het Kinderparadijs gehuisvest in de Gasthuisbosdreef, waar er ruimte is voor 84 kinderen. In de Mulkenhal zullen er 124 kinderen opgevangen kunnen worden.

De locatie van het Kinderparadijs in Nerem, waar er plaats is voor 54 kinderen, blijft, voor alle duidelijkheid, behouden!

Naast de buitenschoolse kinderopvang Kinderparadijs creëren we ook een ruimte voor de speelpleinwerking. Door beide dienstverleningen op één locatie onder te brengen versterken we de samenwerking tussen beide stedelijke diensten, zeker tijdens vakantieperiodes.

“Naast enkele speellokalen en een monitorenlokaal komen er voor speelpleinwerking 3 grote polyvalente ruimtes voor grote spelmomenten. Een van deze ruimtes is volledig ingericht als fuifzaal van 310 m2. Hier kunnen tot 800 fuivers terecht, maar de ruimte kan ook opgedeeld worden in kleinere ruimtes : ideaal voor fuifjes of optredens. De Jeugddienst plant een jaarlijks jongerenevenement, met optredens van lokaal en regionaal talent, workshops en veel meer. Maar vooral creëren we de ruimte en mogelijkheden voor jongeren en lokale verenigingen.”, volgens An Christiaens.

Last but not least, komt er tussen de Mulkenhal en de vijver een repetitielokaal. Lokale bands kunnen deze ruimte huren via de Jeugddienst.

Het totale project is geraamd op 1,3 miljoen €. De bouwvergunning werd ingediend en de aanbesteding voor een aannemer start begin februari. Eind 2016 zullen –behoudens onvoorziene omstandigheden- de werken afgerond zijn.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon