Elektronische dienstencheque alles behalve gebruiksvriendelijk


Vlaanderen tracht haar instrumenten permanent te innoveren en gebruiksvriendelijker te maken. In die optiek besliste de Vlaamse Regering om naast de papieren dienstenscheque ook een elektronische versie te voorzien. Maar de inwerkingtreding van die elektronische procedure loopt niet van een leien dakje. Meer zelfs, ze schiet haar doelstelling – verhoogd gebruiksgemak – volledig voorbij. Want voor wie niet over een vaste telefoonverbinding beschikt, wordt de procedure minder gebruiksvriendelijk dan die van de papieren variant.

Tijdens de gunningsprocedure voor de uitgave van de dienstencheques hamerde Sodexo – de uitgever van de dienstencheques – terecht zelf op de nood aan een elektronische procedure, waar ze fel op zouden inzetten. Er is zelfs een sanctie aan verbonden wanneer Sodexo niet voldoet aan het in de praktijk brengen van de elektronische cheque.

Bijgevolg biedt Sodexo sinds 2016 ook de optie aan om elektronisch te betalen voor huishoudhulp, waar voorheen enkel papieren cheques werden voorzien. Om het geleverde werk vergoedt te krijgen, moet de dienstenchequemedewerker dan inbellen naar een vast nummer. Hier knelt echter het schoentje. Want om misbruik te voorkomen moet dat gebeuren met een toestel van de dienstenchequegebruiker, op de locatie waar de huishoudhulp plaats vindt.

“Een vast toestel is dus het meest voor de hand liggend. Maar meer en meer mensen beschikken niet langer over een vast toestel. Andere mogelijkheid om de huishoudhulp toe te laten in te bellen is een extra mobiel toestel in huis te halen dat dan kan gebruikt worden om in te bellen. Maar dat contact is dan niet langer gratis. Het beoogde gebruiksgemak is dus wel erg twijfelachtig”, zo geeft Christiaens aan. “Een derde optie bestaat erin om via een app te werken die de huishoudhulp op zijn of haar toestel kan installeren. Dat veronderstelt dan weer dat elke huishoudhulp over een smartphone beschikt, wat niet afdwingbaar is.”

Kortom, de elektronische dienstenchequeprocedure staat alles behalve op punt en schiet haar doel – verhoogd gebruiksgemak – volledig voorbij.

De minister erkent het probleem, en beloofde dit verder te bespreken met de administratie, Sodexo en Federgon, de koepel van de private dienstenchequebedrijven.

An Christiaens: “Elektronische procedures zijn een schitterend middel om de administratieve rompslomp voor de consument te verminderen en de toegankelijkheid van het dienstenaanbod te verhogen. Maar ze moeten dan wel werkbaar zijn. Anders vormen ze een extra bron van frustratie, en kelderen het vertrouwen van de consument. Ik hoop dat dit euvel snel van de baan is, zodat de elektronische dienstencheque alle kansen krijgt om zijn papieren variant stap voor stap te vervangen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon