179.739 EUR Vlaamse steun voor Tongerse landbouwers om wilde hamster te redden


Wilde hamsters zijn in heel West-Europa met uitsterven bedreigd. In Vlaanderen zijn de laatste wilde hamsters te vinden in Tongeren maar ook daar ziet het er niet rooskleurig uit. Bij de laatste tellingen werden er nog maar enkele tientallen hamsterburchten gevonden. Minister Schauvliege wil de populatie de komende vijf jaar zien aangroeien tot 500 burchten en engageert zich voor een soortenbeschermingsprogramma om de wilde hamster te redden. Landbouwers in het gebied financiële steun om beschermingsmaatregelen te treffen en maakt hiervoor 179.739 EUR vrij. Dat laat Vlaams parlementslid An Christiaens (CD&V), zelf uit Tongeren, weten.

Uit een parlementaire vraag van An Christiaens aan minister Schauvliege blijkt dat Vlaanderen beheersovereenkomsten sloot met de plaatselijke landbouwers om de wilde hamster te beschermen. In ruil voor subsidies (1820 EUR/ha) nemen de landbouwers gedurende 5 jaar beschermende maatregelen op de percelen waar nu nog hamsterpopulaties leven. Landbouwers zaaien de akker dan in met een graangewas dat blijft staan tijdens de winter. Ze ploegen de grond niet om, waardoor de hamsterburchten niet vernietigd worden en de dieren dekking kunnen zoeken voor roofvogels.

In 2014 was in het leefgebied Widooie een oppervlakte van 3,52 ha een beheerpakket Hamsterbescherming. Hiernaast werden ook voor 11 ha 52 extra overeenkomsten met landbouwers afgesloten door het Agentschap Natuur en Bos om het aantal hectare in hamstervriendelijk beheer te verhogen. In totaal was er 15ha 04 hamstervriendelijk beheer aanwezig op de akkers van het leefgebied in Widooie. Voor startdatum 1/1/2015 werd ruim 10 ha beheersovereenkomsten extra gesloten door VLM. Dat is echter niet genoeg om de wilde hamster te helpen overleven.

An Christiaens:

“Om het voortbestaan van de wilde hamster te garanderen is minimaal 125 ha met hamstervriendelijk beheer nodig is, waar de hamsterburchten kunnen overleven. Op dit moment is er zo slechts 25 ha maar er is besloten om de oppervlakte gevoelig uit te breiden met maar liefst 100 ha extra in de komende vijf jaar en nog eens 125 ha in de jaren daarna. Widooie is de enige plaats in Vlaanderen waar dit soort reddingsprogramma nog zin heeft omdat het gebied mooi kan aansluiten, dus ik hoop dat Tongeren de wilde hamster alle overlevingskansen biedt.”

Om het aansluitend gebied met hamstervriendelijk beheer te realiseren zal gewerkt worden met een Agrobeheersgroep. Dat is een lokale samenwerking van landbouwers, meestal binnen één gemeente. Ze worden ondersteund door de regiocoördinator van het Agrobeheercentrum ECO² , de koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer in Vlaanderen dat samenwerkt met boerenorganisaties en Vlaamse administraties. Door als landbouwer samen te werken in een Agrobeheergroep kunnen landbouwers het gebiedsgericht beheer veel effectiever uitvoeren en hebben ze het natuurbeheer op hun terrein beter in eigen handen.

De bescherming van de wilde hamster kadert in het soortenbeschermingsplan van het Agentschap Natuur en Bos. Voor elke soort in het plan worden maatregelen vastgelegd die de komende vijf jaar zullen worden uitgevoerd. De hamster behoort tot de eerste prioriteit deze legislatuur, samen met de kwartelkoning en de grauwe kiekendief. Voor het totale plan wordt door onze minister €623.500 vrijgemaakt. Het gros van de middelen gaat naar het kweekprogramma (€ 375.000), en naar de beheersovereenkomsten die met landbouwers gesloten worden (€ 179.739) en naar een gebiedscoördinator (€ 100.000) om het gebied maximaal te optimaliseren voor de hamster.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon