Balans na één jaar sluiting van Ford Genk


Het voorbije weekend werd de 20 meter hoge pilaar met het Fordlogo in Genk grotendeels afgebroken en daarmee verdwijnt het symbool van wat ooit één van Limburgs grootste werkgevers was. Een jaar na de sluiting maakt onze provincie de balans op. Eén derde van de ex-werknemers heeft intussen vast werk gevonden. Voor de werkzoekenden rolt VDAB een begeleiding op maat uit. De Vlaamse regering engageert zich verder om Limburg de nodige steun te bieden.

Eén op drie Ford-werknemers heeft vast werk

Van de 5946 mensen die hun baan verloren bij Ford of één van de toeleveringsbedrijven zijn er inmiddels al 1907 aan het werk met een contract van onbepaalde duur. Dat vernam An Christiaens via een parlementaire vraag aan minister Muyters. Nog 2200 mensen zijn werkzoekend, waarvan 40% of 878 personen ouder zijn dan 50 jaar. 1366 werknemers zijn niet aan het werk. Daarvan zijn 125 personen langdurig ziek en een aantal ex-werknemers thuis in het kader van SWT, het vroegere brugpensioen. De overige personen zijn in opleiding, werken met tijdelijke contracten of zijn werkzoekend. Deze laatsten worden begeleid door een gespecialiseerd begeleidingsteam van de VDAB. Het aantal ex-werknemers dat momenteel tewerkgesteld is bij de ontmanteling van de fabriek is niet exact gekend. Volgens de laatste informatie zouden 150-170 werknemers nog betrokken zijn bij de fabrieksontmanteling.

Begeleiding via de VDAB

Nu het outplacement-traject is afgelopen zijn de nog werkzoekende ex-werknemers in begeleiding bij de VDAB. Daar werd een traject uitgewerkt met consulenten die zich specifiek richten op ex-werknemers van de Fordfabriek. Zij worden ingeschakeld in werkwinkels in de ganse provincie om begeleiding op maat te kunnen bieden. Een aantal ex-werknemers schoolt zich ook om via een opleiding. Eind oktober 2015 waren 238 opleidingsaanvragen in behandeling. Het betreft 44 aanvragen in de sector ‘bouw & hout’, 22 in ‘business support, retail & ict’, 11 in ‘diensten aan personen en bedrijven’, 26 in de sector ‘industrie’, 103 in ‘transport & logistiek’ en 21 aanvragen in de cluster ‘zorg & onderwijs’. 11opleidingsaanvragen hebben betrekking op arbeidsmarktoriëntatie. Het betreft opleidingsvragen die VDAB in eigen beheer of in samenwerking met een erkende partner organiseert. De opstart is voorzien binnen de vier maanden nadat de aanvraag positief is beoordeeld.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken maar VDAB is voorzichtig positief over de toekomst. De werkloosheid in Limburg neemt af en het aantal vacatures stijgt. Ook de komst van nieuwe bedrijven als Ikea in Hasselt en NedCar over de grens met Nederland is goed nieuws voor de werkgelegenheid in onze provincie. Het SALK draait intussen op volle toeren en 90% van de projecten zit op schema. De Taskforce Limburg kwam eerder deze maand bijeen voor een evaluatie waar minister-president Bourgeois bevestigde dat Limburg op goede weg is maar dat de focus behouden moet blijven.

Masterplan Fordterreinen

De overdracht van de terreinen aan de Vlaamse overheid gebeurt officiëel op 1 januari 2016. De werken in het kader van de reconversie zullen volgend jaar starten. Op 1 oktober werd de uitwerking van een masterplan opgestart dat het vestigingskader voor geïnteresseerde bedrijven moet schetsen. De Vlaamse overheid plant een ontwikkeling in fases met de nodige werken op het terrein: de sanering van de locatie, het slopen van enkele gebouwen en de aanleg van nieuwe wegen. De kostprijs hiervoor wordt tussen de 10 en de 12 miljoen geschat. Het masterplan zal ook een financierings- en exploitatiemethode voor de site inhouden. Indien mogelijk wil de minister daarvoor een beroep doen op Europese middelen. De eindversie van het masterplan wordt binnen 8 maanden verwacht. Het Agentschap Ondernemen neemt de coördinatie voor zijn rekening. Tot nu hebben alvast twee groepen laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de site. Groep Machiels uit Hasselt zou hiervoor willen samenwerken met het Antwerpse Intervest. Hun voorstel zou focussen op e-commerce en maakindustrie. Op vraag van de Vlaamse regering heeft ook de Limburgse investeringsmaatschappij LRM een voorstel voor een campus smart facturering gedaan dat werd afgetoetst bij de stad Genk en bij de Dienst voor de Scheepvaart.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon